Helion


Szczegóły ebooka

Józef Piłsudski historyk wojskowości

Józef Piłsudski historyk wojskowości


„… kiedy i w jakich okolicznościach Piłsudski rozpoczął badania naukowe i publikowanie ich wyników? Jak pojmował rolę historyka? Co charakteryzowało jego myśl historyczną… Jak jego poglądy metodologiczne i historiozoficzne miały się do ówczesnych prądów europejskich? Czy jego wyniki studiów badawczych należą tylko do przeszłości czy też wywołują jeszcze zainteresowanie historyków?

Przypadająca w 2007 roku 140 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego dodatkowo skłania do szukania odpowiedzi na te i inne jeszcze pytania.

OD AUTORA

 

ZAMIAST WSTĘPU

Historyk-samouk

 

Rozdział 1. DOROBEK

  1. Wykładowca. Wykłady i odczyty
  2. Autor. Książki i artykuły

Rozdział 2. WARSZTAT HISTORYCZNY

  1. W bibliotece, archiwum, muzeum. Gromadzenie danych źródłowych
  2. Krytyka źródeł historycznych
  3. Wobec historyków i historiografii
  4. Narodziny tekstu. Kompozycja i narracja
  5. Dzień pracy

Rozdział 3. MYŚL HISTORYCZNA

Rozdział 4. W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

  1. Jako historyk
  2. W historiografii lat 1913 – 1939
  3. W historiografii powojennej

ZAKOŃCZENIE

SUMMARY
BIBLIOGRAFIA
INDEKS NAZWISK