Helion


Szczegóły ebooka

Wanda Malczewska: proroctwa, wizje i życie dla Polski

Wanda Malczewska: proroctwa, wizje i życie dla Polski


Wanda Malczewska, przez niektórych nazywana polską Katarzyną Emmerich. Mistyczka z Parzna otrzymała od Boga dar widzenia przyszłych wydarzeń, głównie dotyczących losów Ojczyzny i Kościoła. Prawie 50 lat przed Cudem Nad Wisłą, Wanda Malczewska usłyszała od Matki Bożej, że 15 sierpnia stanie się świętem waszym narodowym, bo w tym dniu odrodzona Polska odniesie świetne zwycięstwo nad wrogami, dążącymi do jej zagłady. Mistyczka wyprzedzała swoją epokę. Uczyła chłopów pisania, czytania i religii. W czasie Powstania Styczniowego organizowała szpitale. O kanonizację wizjonerki zabiegała Zofia Kossak. Jan Paweł II nazwał ją apostołką i wspaniałą przewodniczką w dziele ewangelizacji.

"Polska zawsze będzie przedmurzem Kościoła - o ile sobie nie da wiary odebrać"

Życie mistyczne Malczewskiej łączyło się z ekstazami, wizjami i przeżywaniem Męki Chrystusa na Drodze Krzyżowej. Słowa Zbawiciela i Maryi usłyszane w czasie objawień zapisywała skrupulatnie w dzienniku. Dzięki nadprzyrodzonemu darowi zawsze wiedziała, kto świętokradczo usiłuje przystępować do ołtarza i z tego powodu żarliwie modliła się w intencji nawrócenia kapłanów.

"Rosję spotka kara Boska za krew przelaną, wołającą o pomstę do nieba. Straszne klęski spadną na Polskę, ale jej nie zgniotą."

Niech czas jubileuszu narodzin Sługi Bożej Wandy Malczewskiej przyczyni się do dogłębnego wniknięcia w bogactwo jej duchowego dziedzictwa abyśmy w obecnym czasie i wobec aktualnych wyzwań starali się naśladować jej pokorne życie dla innych.

Bp Marek Solarczyk

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Część 1
  • Rodowód Wandy i jej lata dziecięce w domu rodziców
  • Pierwsza spowiedź i komunia św. Wandy (według Jej opowiadania)
  • Po przyjęciu pierwszej komunii świętej w Wandzie nastąpiła zmiana
  • Horyzont życia Wandy zaczyna się pokrywać ciemnymi chmurami
  • Wanda w domu ciotki
  • Wanda w domu swoich braterstwa Jacka i Ewy Siemieńskich
  • Wanda godzi kłótliwych małżonków
  • Pogodzenie kłótliwych sąsiadów
  • Widzenie Wandy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu
  • Widzenie Wandy podczas prymicji
  • Dowód wielkiej cierpliwości i poświęcenia się Wandy. Osobliwa penitentka
  • Drugi przykład cierpliwości i panowania nad sobą
  • Jak niektórzy utalentowani ludzie podkopują wiarę i moralność
  • Wanda przepowiada przyszłość
  • Wanda broni czci Pana Jezusa i godności człowieka
  • Świadectwa o widzeniach Wandy złożone przez Franciszkę Siemieńską 19 stycznia 1922 roku
  • Prośba Wandy pod krzyżem Pana Jezusa w pierwszych dniach postu o łaskę żarliwego przejęcia się Jego męką
  • Widzenie I. Ostatnia wieczerza. Piątek pierwszy
  • Widzenie II. Ogród Oliwny. Drugi piątek postu
  • Widzenie III. Biczowanie Pana Jezusa. Trzeci piątek postu
  • Widzenie IV. Piłat podpisał wyrok śmierci. Czwarty piątek postu
  • Widzenie V. Pan Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię. Piąty piątek postu
  • Widzenie VI. Spotkanie Pana Jezusa ze swoją Najświętszą Matką. Szósty piątek postu
  • Widzenie VII. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Wielki Piątek
  • Czart usiłuje przeszkodzić Wandzie w przyjęciu komunii świętej
  • Biczowanie Pana Jezusa podczas mszy świętej
  • Świeca nie spaliła jej ręki
  • Potwierdzenie prawdziwości objawień Wandy
  • Wiadomości o Wandzie z klasztoru św. Anny
  • Wanda w ręku opatrzności Bożej
  • Wyjaśnienia Wandy dotyczące obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
  • Echa po śmierci czcigodnej Wandy
 • Część 2
  • Wiadomości o Wandzie Malczewskiej spisane przez ks. Tomasza Olkowicza, jej spowiednika
  • Widzenia w ekstazie
   • Wyjątkowo nadzwyczajne widzenie w ekstazie, w czwartą niedzielę po Wielkiejnocy, na koronce i sumie, 28 kwietnia
   • Maj 1872 roku
   • Dosłowny opis widzącej z 9 maja 1872 roku, w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego
   • Widzenie z 16 maja 1872 roku, w dzień odpustu św. Jana Nepomucena
   • W dzień św. Trójcy, 26 maja 1872 roku
   • W uroczystość Bożego Ciała, 30 maja 1872 roku
   • Ostatnie nieszpory nabożeństwa majowego, 31 maja 1872 roku
   • Czerwiec 1872 roku, nabożeństwo do Najsłodszego Serca Jezusowego z codziennym wystawieniem na nieszporach Najświętszego Sakramentu w monstrancji, a w niedziele i dni uroczyste także na sumie w kościele parafii Żytno
   • 3 lipca 1872 roku
   • Rok 1873
   • 12 marca, w środę, od godz. 3 do 4 zaczynają się cierpienia wielkopostne, które na rozkaz spowiednika ekstatyczka zaczęła opisywać, a potem opowiadać mu, a spowiednik opisał je ogólnikowo
   • Rok 1874
   • Wielki Post 1875 roku. Rozpoczynają się przepowiedziane cierpienia
   • Rok 1876
   • Rok 1877
  • Widzenie pierwsze
  • Widzenie drugie
  • Widzenie trzecie
  • Ostatnie chwile życia Wandy
  • Przeniesienie zwłok świątobliwej Wandy z cmentarza do grobu pod kościół w Parznie
  • Echa po śmierci świątobliwej Wandy
  • Pieśń Wandy Nepomuceny napisana dla Bractwa Najświętszej Marii Panny w 1862 roku, gdy Polska próbowała wybić się z niewoli
  • Upomnienie najświętszej Marii Panny do narodu polskiego
  • Modlitwa polskiego dziecka podyktowana przez świątobliwą Wandę
  • Modlitwa do Matki Bożej podyktowana przez świątobliwą Wandę
  • Modlitwa chorej osoby o zdrowie
  • Modlitwa w każdej potrzebie
  • Modlitwa dziękczynna za otrzymaną łaskę
  • Modlitwa na uproszenie rychłego rozpoczęcia i pomyślnego ukończenia sprawy beatyfikacji świątobliwej Wandy
  • Prośba
  • Pobożne uwagi świątobliwej Wandy
  • Pamiątki po świątobliwej Wandzie
  • Dlaczego Wanda, mając takie łaski boże, nie wstąpiła do klasztoru?
  • Różne łaski otrzymane od Pana Boga za przyczyną Wandy, rok 1925
   • Uważne przeczytanie żywota Wandy nawróciło grzesznika
   • Niebezpiecznie potłuczona noga odzyskuje zdrowie
   • Pan Bóg zsyła za przyczyną Wandy niespodziewaną pomoc w ciężkim położeniu
   • Uzyskanie za przyczyną Wandy emerytury po mężu, uważanej za przepadłą
   • Odzyskanie za przyczyną Wandy władzy w złamanej prawej ręce
   • Wybawienie z kłopotu przełożonej klasztoru i uwolnienie kapłana od pokus opuszczenia zakonu
   • Niebezpieczna operacja u starszej niewiasty udała się szczęśliwie za przyczyną Wandy, a jej dzieci uchronione zostały od kokluszu
   • Młodzieniec sierota za przyczyną Wandy przyjęty do zakładu naukowego w Krakowie dla ukończenia kursów pedagogicznych
   • Wstawiennictwo Wandy wyprasza u Pana Boga błogosławieństwo w pracy
   • Wanda wyprasza u Pana Boga spokój duszy trapionej ciężkimi pokusami
 • Przypisy

 • Tytuł: Wanda Malczewska: proroctwa, wizje i życie dla Polski
 • Autor: Ks. Grzegorz Augustynik
 • ISBN Ebooka: 9788380797727, 9788380797727
 • Data wydania: 2022-06-10
 • Identyfikator pozycji: e_2she
 • Kategorie:
 • Wydawca: Fronda