Helion


Szczegóły ebooka

 
Efektywność instytucji publicznych - przykład powiatowych urzędów pracy w Polsce. Pojęcie, determinanty, metodyka pomiaru

Efektywność instytucji publicznych - przykład powiatowych urzędów pracy w Polsce. Pojęcie, determinanty, metodyka pomiaru


Problematyka prezentowana w niniejszej monografii stanowi uzupełnienie dostępnej wiedzy o definiowaniu i pomiarze efektywności w instytucjach publicznych. Za najistotniejszy oryginalny wkład do nauki uważa się podjęcie próby opracowania metodyki pomiaru efektywności działania lokalnych publicznych służb zatrudnienia.