Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej (OWPB) jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Białostockiej. Prowadzi działalność usługową na rzecz jednostek Uczelni oraz jednostek pozauczelnianych. Przygotowane do druku publikacje ukazują się pod szyldem: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Wybrane zagadnienia cieplno-przepływowe urządzeń stosowanych w technice chłodniczej i cieplnej w ujęciu numerycznym i eksperymentalnym

Kamil Śmierciew

Maszyny elektryczne 2. Maszyny prądu stałego. Maszyny synchroniczne

Adam Sołbut

Wybrane zagadnienia informatyki technicznej. Modelowanie i przetwarzanie informacji w warunkach niepewności

Agnieszka Oniśko (red. naukowy)

Hałaśliwość nawierzchni drogowych

Władysław Gardziejczyk

The problematic aspects of energy efficiency \'22

Maciej Zajkowski, Zbigniew Sołjan (red.)

Zachowania kierowców pojazdów w otoczeniu środków uspokojenia ruchu w warunkach miejskich

Robert Ziółkowski

Wybrane zagadnienia informatyki technicznej. O niektórych rozwiązaniach w dziedzinie eksploracji danych inspirowanych teorią zbiorów przybliżonych

Piotr Hońko (red. naukowy)

Systemotechnical assessment of the real cultural heritage management

Vladislavas Kutut, Leonas Ustinovičius