Helion


Szczegóły ebooka

The Best Practice of Marketing Management in Polish and International Enterprises. The Marriage of Science and Business - Case Studies

The Best Practice of Marketing Management in Polish and International Enterprises. The Marriage of Science and Business - Case Studies


Książka stanowi prezentację teoretycznych założeń dobrych i najlepszych praktyk zarządzania marketingowego oraz przykładów ich implementacji w biznesie. Dobrane przykłady stanowią ilustrację aktualnych wyzwań, jakie stoją przed organizacjami polskimi i międzynarodowymi, a także odpowiedzi organizacji for profit i non profit, które mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych podmiotów. Publikacja stanowi kontynuację podręcznika wydanego pod redakcją Grażyny Golik-Góreckiej pod tytułem Mariaż nauki z praktyką. Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia przypadków (Wyd. UŁ, Łódź 2020). Niniejszy podręcznik powstał dzięki współpracy pracowników naukowych z Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, praktyków biznesu oraz byłych już studentów programów Erasmus i Mobility, którzy uczestniczyli w warsztatach „Marketing Management in Practice” na Wydziale Zarządzania UŁ.

*

Publikacja zawiera ciekawe studia wielu przypadków z różnych obszarów społecznych oraz gospodarczych. Analizy te są atrakcyjne z wielu powodów – metodycznych, poznawczych, a także są ważnymi ilustracjami procesów, które można wykorzystać w dydaktyce. Prezentowane przypadki mają też wartość pragmatyczną – mogą służyć praktykom prowadzącym różnorodne przedsiębiorstwa.

Z recenzji Jacka Otto

Introduction      7

 

Grażyna Golik-Górecka – The Concept and Essence, Analysis and Standards of Good and Best Practices / Pojęcie i istota, analizy i standardy dobrych i najlepszych praktyk   9

Wojciech Grzegorczyk – Analysis of Marketing Activities of a Trading Company – Nochem Sp. z o.o / Analiza działań marketingowych firmy handlowej – Nochem Sp. z o.o.     19

Emilian Gwiaździński, Aron-Axel Wadlewski – A Loyalty Program in the Area of Digital Transformation Based on the Example of the Costa Coffee Brand / Programy lojalnościowe w erze transformacji cyfrowej na przykładzie marki Costa Coffee 27

Wioletta Krawiec – Forms and Methods of Internationalization of Enterprises – The Case Study of Polish Manufacturer of Household Furniture / Formy i metody internacjonalizacji przedsiębiorstw: studium przypadku polskiego producenta mebli domowych       39

Aneta Olejniczak – Evidence of Effectiveness of Viral Marketing Based on Case Studies / Dowody skuteczności marketingu wirusowego na podstawie studiów przypadków             51

Anna Sibińska – Exploring Business Model Innovation Process: Evidences from a Czech Virtual Reality Start-up / Proces innowacji modelu biznesowego: studium przypadku czeskiego startupu działającego w sektorze wirtualnej rzeczywistości     67

Kamila Szymańska – Using of Portfolio Brand Strategy – The Case Study of Łódzki Dom Kultury / Wykorzystanie strategii portfolio marek – przykład Łódzkiego Domu Kultury           79

Jacek Dąbrowski – Use of Digital Marketing Tools in Companies from the Financial Sector in the Era of COVID-19 Pandemic / Wykorzystanie narzędzi marketingu cyfrowego w firmach z sektora finansowego w dobie pandemii COVID-19          91

Wioletta Fabicka – CSR as an Element of a Marketing Strategy – The Example of IKEA / CSR jako element strategii marketingowej na przykładzie IKEA             101

Małgorzata Michałus – Business Relations and Networking as One of the Best Marketing Practices / Relacje biznesowe i networking jako jedna z najlepszych praktyk marketingowych     117

Oliwia Skonieczka – Discounts and Rebates / Zniżki i rabaty        125

Maimoona Selinah Mabena, Geraldine Tatiana Diaz Riaño – Building Brand Image among Modern Individual Customers – Case Study of Starbucks Corporation / Budowanie wizerunku marki wśród współczesnych konsumentów indywidualnych – studium przypadku Starbucks Corporation  139

 

List of charts, tables and figures              149