Szczegóły ebooka

Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie

Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie

Romano Guardini

Ebook

Nawet użycie pojęcia geniusz albo założyciel religii prowadzi nas na manowce. Dla Zbawiciela istnieje tylko jedna specjalna kategoria, prosta jak Jego imię: Jezus Chrystus, którego treść rozwija się w spotkaniu przez wiarę i w pełnym miłości pójściu za nim. Nasz Pan. Jezus Chrystus klasyczne dzieło znanego teologa Romano Guardiniego. Ziemska biografia Zbawiciela opowiedziana prostymi słowami przez intelektualistę znającego Ewangelię i języki oryginału na wylot. Zamiast akademickich spekulacji i reinterpretacji proponuje nam pogłębione medytacje nad każdym słowem i świadectwem zostawionym w Dobrej Nowinie. Czytelnik zostaje zmuszony do zastanowienia się nad swoim dotychczasowym stylem obecności w świecie; zrozumie wreszcie, że w zwyczajnych krajobrazach życia, pozostajemy wędrowcami i poza Bogiem nie mamy nikogo. ze wstępu ks. Jana Sochonia Romano Guardini niemiecki duszpasterz, pisarz i artysta słowa. Ekspert od spraw liturgii na Soborze Watykańskim II. Jego prace teologiczne ustawiane są w jednym szeregu z dziełami takich autorytetów jak Karl Rahner, Hans von Balthasar czy Benedykt XVI. Głęboko utożsamiał się z katolicką wykładnią światopoglądową, nie przyjął godności kardynalskiej, w osobistym życiu konsekwentnie naśladował ewangeliczny styl bycia. Zmarł 1 października 1968 roku. Pozostawił po sobie ogromny dorobek naukowy. Jego dzieła stale tłumaczone są na wiele języków świata.

 • Spis treści
  • Przedmowa
  • WSTĘP
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
 • I | Początki
  • 1 | Pochodzenie i przodkowie
  • 2 | Matka
  • 3 | Wcielenie
  • 4 | Poprzednik
  • 5 | Chrzest i kuszenie
  • 6 | Ciche intermedium
  • 7 | Początek działalności publicznej
  • 8 | Zgorszenie w Nazarecie
  • 9 | Chorzy
  • 10 | To, co zginęło
  • 11 | Uczniowie i apostołowie
  • 12 | Błogosławieństwa
 • II | Orędzie i obietnica
  • 1 | Pełnia sprawiedliwości
  • 2 | Szczerość w dobru
  • 3 | Możliwe i niemożliwe
  • 4 | Zasiew i gleba
  • 5 | Dobroć i miłość naszego Boga do ludzi
  • 6 | Wola Ojca
  • 7 | Nieprzyjaciel
  • 8 | Rozesłanie apostołów
  • 9 | Odpuszczenie grzechów
  • 10 | Śmierć
  • 11 | Świadkowie odwiecznego istnienia
  • 12 | Powtórne narodzenie z wody i Ducha
 • III | Rozstrzygnięcie
  • 1 | Niewidomi i widzący
  • 2 | Syn Człowieczy
  • 3 | Prawo
  • 4 | Jezus a poganie
  • 5 | Skupianie się na tym, co istotne
  • 6 | Nie pokój, ale miecz
  • 7 | Ci, których umiłował
  • 8 | Znaki
  • 9 | Chleb życia
  • 10 | Zrządzenie i decyzja
 • IV | W drodze do Jerozolimy
  • 1 | Mesjasz
  • 2 | Droga do Jerozolimy
  • 3 | Przemienienie
  • 4 | Kościół
  • 5 | Mojżesz i Eliasz
  • 6 | Objawienie i przesłanie
  • 7 | Sprawiedliwość i to, co jest ponad nią
  • 8 | Jeśli się nie staniecie jak dzieci
  • 9 | Małżeństwo chrześcijańskie a dziewictwo
  • 10 | Chrześcijańskie posiadanie i ubóstwo
  • 11 | Błogosławieństwo
  • 12 | Wiara i naśladowanie
  • 13 | Przebaczenie
  • 14 | Chrystus jako początek
 • V | Ostatnie dni
  • 1 | Wjazd do Jerozolimy
  • 2 | Zatwardziałość
  • 3 | Pokora Boga
  • 4 | Zburzenie Jerozolimy i zagłada świata
  • 5 | Sąd
  • 6 | Oto idę, aby spełnić wolę Twoją
  • 7 | Judasz
  • 8 | Ostatnie spotkanie
  • 9 | Umycie nóg
  • 10 | Mysterium fidei
  • 11 | Modlitwa arcykapłańska
  • 12 | Getsemani
  • 13 | Proces
  • 14 | Śmierć Jezusa
 • VI | Zmartwychwstanie i wejście do chwały
  • 1 | Zmartwychwstanie
  • 2 | Ciało uwielbione
  • 3 | Między czasem a wiecznością
  • 4 | Przyjście i odejście Boga
  • 5 | Odchodzę i przyjdę znów do was
  • 6 | W Duchu Świętym
  • 7 | Wiara a Duch Święty
  • 8 | Pan Dziejów
  • 9 | Stawanie się nowym
  • 10 | Nowy człowiek
  • 11 | Kościół
  • 12 | Pierworodny wobec każdego stworzenia
  • 13 | Odwieczny Arcykapłan
  • 14 | Powtórne przyjście Pana
 • VII | Czas i wieczność
  • 1 | Księga Apokalipsy
  • 2 | Władca
  • 3 | Tron i zasiadający na nim
  • 4 | Adoracja
  • 5 | Baranek
  • 6 | Siedem pieczęci
  • 7 | Rzeczy
  • 8 | Chrześcijański sens dziejów
  • 9 | Wielki znak na niebie
  • 10 | Zwycięzca Sędzia Ten, który spełnia
  • 11 | Obietnica
  • 12 | Duch i Oblubienica
  • Zakończenie
  • Posłowie
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
 • Tytuł: Bóg Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie
 • Autor: Romano Guardini
 • Tytuł oryginału: Der Herr. Über Leben und Person Jesu Christi
 • Tłumaczenie: Juliusz Zychowicz
 • ISBN: 9788380798069, 9788380798069
 • Data wydania: 2022-07-12
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2u22
 • Wydawca: Fronda