Helion


Szczegóły ebooka

Delegowanie - nowe wytyczne zgodne z Pakietem Mobilności

Delegowanie - nowe wytyczne zgodne z Pakietem Mobilności


Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe nie są w podróży służbowej. A to dlatego, że nowelizacją z 26 stycznia 2022 r. wprowadzono w art. 2 pkt 1 do ustawy o czasie pracy kierowców nową definicję podróży służbowej. Warto też zwrócić uwagę że Komisja Europejska opracowała przewodnik po przepisach dotyczących delegowania kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe rzeczy, które obowiązują od 2 lutego 2022 r. Wyjaśnia w nich, jak rozpoznawać, kiedy przewozy podlegają delegowaniu, a kiedy nie.