Szczegóły ebooka

Pokolenia w społeczeństwach postkapitalistycznych

Pokolenia w społeczeństwach postkapitalistycznych

Wiesław Wątroba

Ebook

Monografia prezentuje krytyczne ujęcie tradycyjnej koncepcji pokoleń, która przyjmuje dwudziestoletnią cezurę czasową pojawiania się nowego pokolenia. Za paradygmat analizy pokoleń rezydujących w obrębie społeczeństw kapitalistycznych przyjęto koncepcję pokolenia Karla Mannheima, uznającą wspólną interpretację przeżywanych zdarzeń historycznych za element kształtujący pamięć historyczną jednostek będących w podobnym wieku. Opierając się na tzw. nowej socjologii pokoleń, wskazującej na fale generacyjne pojawiające się w około dziesięcioletnich przedziałach czasowych, zaprezentowano portrety socjologiczne takich pokoleń, jak: Najwspanialsze Pokolenie, Ciche Pokolenie, Pokolenie Złotych Boomersów, Pokolenie Jones, Pokolenie X, Pokolenie Echo Boomersów i Pokolenie Internetu.

Wprowadzenie 7
Rozdział 1. Kategoria pokolenia 13
Rozdział 2. Najwspanialsze Pokolenie 34
Rozdział 3. Ciche Pokolenie 45
Rozdział 4. Złoci Baby Boomers 55
Rozdział 5. Pokolenie Jones 76
Rozdział 6. Pokolenie X 81
Rozdział 7. Pokolenie Echo Boomers 96
Rozdział 8. Pokolenie Internetu 110
Zakończenie (Kolejne pokolenie) 132
Literatura 136
Abstract 149