Helion


Szczegóły ebooka

Teoretyczne i praktyczne ujęcie międzynarodowego opodatkowania dochodu z handlu elektronicznego

Teoretyczne i praktyczne ujęcie międzynarodowego opodatkowania dochodu z handlu elektronicznego


Próba analizy opodatkowania dochodu w zupełnie nowej czasoprzestrzeni oraz podjęcie badań teoretycznych aspektów opodatkowania dochodu w ujęciu międzynarodowym stanowi novum w polskiej doktrynie prawa podatkowego. Ujęciem zupełnie nowym jest analiza zjawiska granic opodatkowania oraz w szczególności podatku dochodowych w obszarach innych niż powszechnie przyjęta dla nauki prawa podatkowego analiza konstrukcji prawnej podatku i inna aniżeli w ujęciu ekonomicznym (w tym także w zakresie podstawowych praw człowieka) badanie maksymalnych obciążeń podatkowych.

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Rozdział 1
Ogólne zagadnienia opodatkowania handlu elektronicznego
1.1. Istota granic opodatkowania w prawie podatkowym . . . . . . . . . . . 25
1.2. Przesłanki prowadzenia badań naukowych
w zakresie opodatkowania handlu elektronicznego . . . . . . . . . . . 37
1.3. Ogólne obszary badawcze
w zakresie opodatkowania handlu drogą elektroniczną . . . . . . . . . 47
Rozdział 2
Handel elektroniczny jako instytucja prawna w prawie podatkowym
2.1. Handel elektroniczny na tle istoty podatku
i metodologii badań naukowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.2. Handel elektroniczny w systemie prawa –
na przykładzie różnych gałęzi prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
2.3. Zasada globalnej sprawiedliwości
w opodatkowaniu handlu elektronicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rozdział 3
Handel elektroniczny iako przedmiot opodatkowania
3.1. Transakcje elektroniczne w świetle prawa podatkowego . . . . . . . . 129
3.2. Przedmiot opodatkowania w handlu drogą elektroniczną . . . . . . . 143
3.3. Towar i usługa jako treść handlu elektronicznego . . . . . . . . . . . . . 160