Helion


Szczegóły ebooka

 
Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej

Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej


Porty morskie są bardzo zróżnicowane, nie tylko pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, produkcyjnym, technicznym, organizacyjnym, lecz także ekonomicznym oraz społecznym. Od wielkości portów (mierzonej wolumenem obsłużonych ładunków), wytwarzanej w nich wartości dodanej, zależy ich wpływ na tworzenie ładu ekonomicznego, społecznego, przestrzennego i ekologicznego, a także kreacja strefy dobrobytu w otoczeniu. Prezentowana praca jest poświęcona problematyce funkcjonowania i rozwoju współczesnych portów morskich oraz ich relacji z otoczeniem.

Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Barbara Szwankowska
Sylwetka zawodowa i dorobek naukowy prof. dr. hab. Stanisława Szwankowskiego
(24.12.1940–11.07.2011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Hanna Klimek
Porty morskie jako ogniwa l¹dowo-morskich łańcuchów transportowych
oraz ich funkcje gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Andrzej Tubielewicz
Koncepcja logistyczna funkcjonowania lądowo-morskich łańcuchów
transportowych w pracach naukowych profesora Stanisława Szwankowskiego . . . 38

Barbara Szwankowska
Przekształcenia struktur przestrzennych polskich portów morskich
w ostatnim ćwierćwieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Michał Pluciński
Współistnienie miast portowych i portów morskich – wybrane aspekty
teoretyczne i praktyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Tadeusz Palmowski, Maciej Tarkowski
Gdańsk – pierwszy na Bałtyku hub kontenerowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Urszula Kowalczyk
Perspektywy przewozów ładunków żeglugą śródlądową w relacji
Bałtyk–Morze Czarne w świetle polityki transportowej Unii Europejskiej . . . . . 98

Janusz Żurek
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – rzeczywistość czy tylko idea? . . . 114

Tomasz Brodzicki, Jacek Zaucha
Niebieski wzrost w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156