Helion


Szczegóły ebooka

ZMIANY W PAKIECIE MOBILNOŚCI 2022

ZMIANY W PAKIECIE MOBILNOŚCI 2022


Od lutego i maja 2022 r. zaczęły obowiązywać w Polsce kolejne etapy pakietu mobilności. Zmiany dotyczyły przede wszystkim: delego­wania kierowców, wymagań dla bazy eksploatacyjnej, roli zarządzającego transportem, a także procedury kon­troli i uprawnień kontrolnych ITD. Ogromne zmiany objęły transport ciężarówkami od 2,5 do 3,5 t. Prze­woźnicy tacy – od maja br. – podlegają kontroli ITD. Dodatkowo, jeżeli realizują transporty międzyna­rodowe, muszą legitymować się licencją międzynarodową. Jej wyda­nie nie jest jednak tanie.

  • SZT38