Szczegóły ebooka

Jakub Przyłuski (1512-1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki

Jakub Przyłuski (1512-1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki

Michał Kuran, Maria Wichowa

Ebook

Tom ma charakter monograficznego ujęcia działalności Jakuba Przyłuskiego – pisarza i prawnika z XVI wieku. Autorzy poszczególnych artykułów zebrali dotychczasową wiedzę na jego temat i znacząco ją poszerzyli. Cenne są tłumaczenia łacińskich utworów Przyłuskiego, [...] zostały omówione zachowane listy pisane przez Jeżowitę i kierowane do niego. Rozprawa poświęcona Stanisławowi Orzechowskiemu jest cennym uzupełnieniem badań nad kręgiem kulturowym środowiska zgromadzonego wokół Piotra Kmity, natomiast artykuł opisujący działalność pisarzy grodzkich w Przemyślu w pierwszej połowie XVI wieku pozwala na bliższe przyjrzenie się pracy Przyłuskiego jako prawnika. Ostatni tekst, dotyczący jeżowskich benedyktynów [...] może stanowić znaczące uzupełnienie badań nad dziejami Jeżowa, z którego wywodził się pisarz [...].

Publikacja jest cennym tomem zawierającym aktualnie obowiązujący stan badań nad Jakubem Przyłuskim i jego otoczeniem. Ponadto prezentuje nowe ustalenia dotyczące zarówno działalności poety, jak i materiały odnoszące się do pisarzy grodzkich w Przemyślu oraz do jeżowskich benedyktynów.

Z recenzji prof. dr hab. Marioli Jarczykowej

Publikacja poświęcona życiu i twórczości szesnastowiecznego prawnika, pisarza i poety Jakuba Przyłuskiego stanowi [...] pozycję zwartą i komplementarną. Rozdziały [...] wzajemnie się dopełniają, korespondując semantycznie w obrębie głównego zagadnienia, jakim jest pełniejsze poznanie życia, kontaktów przyjacielskich i mecenasowskich, a także literackich twórcy z Jeżowa oraz kultury literackiej, prawniczej XVI stulecia. Zaangażowani w to zadanie historycy, historycy literatury polskiej i klasycznej stworzyli wartościowy obraz działalności i dokonań pisarza, rozpoznali tajniki warsztatu, ukazali znaczenie jego dzieł prawniczych, pogłębili rozpoznanie kręgów kulturalnych, mecenasowskich, kancelaryjnych, urzędniczych, w których funkcjonował. Podkreślić należy, że jest to zbiór studiów unikatowych, wypełniających lukę w badaniach nad szesnastowiecznym poetą z Jeżowa, który do tej pory sporadycznie przykuwał uwagę badaczy.

Z recenzji dr. hab. Grzegorza Trościńskiego, prof. UR

Mariusz Czesław Guzicki, Słowo wstępne            7

Michał Kuran, Wprowadzenie   9

Maria Wichowa, Zarys biografii i twórczość poetycka Jakuba Przyłuskiego              13

Andrzej Wicher, Stanisław Orzechowski jako pisarz polityczny ze szczególnym uwzględnieniem Mowy do szlachty polskiej             33

Michał Kuran, Leges seu statuta ac privilegia Regni Poloniae – klasyka prawa polskiego, najsłynniejsze dzieło Przyłuskiego. Charakterystyka utworu i dzieje jego sławy        43

Anna Ryś, Korespondencja Jakuba Przyłuskiego 57

Ewa Grin-Piszczek, Środowisko i działalność Jakuba Przyłuskiego jako pisarza grodzkiego w Przemyślu              65

Tomasz Stolarczyk, Jeżowscy benedyktyni. Erygowanie klasztoru i działalność mnichów w dobie renesansu            75

 

Spis ilustracji     89

Indeks osób       91

  • Tytuł: Jakub Przyłuski (1512-1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki
  • Autor: Michał Kuran, Maria Wichowa
  • ISBN: 978-83-8220-937-2, 9788382209372
  • Data wydania: 2022-08-01
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2urg
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego