Szczegóły ebooka

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego

Maciej Łaga, Jakub Stelina, Jakub Szmit

Ebook

Niniejsze opracowanie jest pierwszą monografią poświęconą Radzie Dialogu Społecznego. Przedstawiona w niej została ewolucja dialogu społecznego w Polsce, która doprowadziła do stanu obecnego, ale przede wszystkim zawiera ono pogłębioną analizę samej Rady, jej składu, kompetencji, sposobu funkcjonowania, a także omawia zagadnienie wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Stan prawny na dzień 1 października 2016 r.

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rozdział 1
Rada Dialogu Społecznego w systemie społecznym i prawnym . . . . . . . . . . 9
1.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2. Uwarunkowania prawnomiędzynarodowe
i konstytucyjne dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3. Geneza Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4. Charakter prawny Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Rozdział 2
Kompetencje i uprawnienia Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.2. Uprawnienia wynikające z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego . . . 38
2.2.1. Kompetencje Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.2. Kompetencje stron Rady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.3. Kompetencje organizacji tworzących Radę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.3. Uprawnienia wynikające z innych ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Rozdział 3
Skład Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.2. Uczestnicy dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3. Strony dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Rozdział 4
Organizacja Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.2. Organy Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.3. Posiedzenia Rady i sposób procedowania spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.4. Biuro, regulamin i finansowanie Rady Dialogu Społecznego . . . . . . . . 102
Rozdział 5
Wojewódzkie rady dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.2. Pojęcie, utworzenie, likwidacja i skład
wojewódzkich rad dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.3. Kompetencje wojewódzkich rad dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . 113
5.4. Organizacja wojewódzkich rad dialogu społecznego . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  • Tytuł: Rada Dialogu Społecznego
  • Autor: Maciej Łaga, Jakub Stelina, Jakub Szmit
  • ISBN: 978-83-8206-474-2, 9788382064742
  • Data wydania: 2022-08-02
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2ut5
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego