Szczegóły ebooka

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce

Eugeniusz Sobczak

Ebook

Autorzy rozdziałów: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała, Leszek Jerzy Jasiński, Agnieszka Tomczak, Waldemar Kunz, Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski, Aleksandra Jadach-Sepioło, Janusz Sarnowski
 
Prezentowana monografia jest dziesiątą kolejną publikacją na temat zrównoważonego społeczno-gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wydawaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. Świadczy to o kształtującym się ośrodku badawczym integrującym wiele zespołów badawczych z całej Polski.

Wprowadzenie 7

Dawid i Goliat, czyli kilka uwag o partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w warunkach

demokracji deliberatywnej 11

Dynamika ekonomiczna regionów na tle sytuacji całego kraju 31

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji w latach 2003–2018 na tle rozwoju gospodarczego Polski 45

Unemployment and selected active forms of combating it on the example of the local market 62

System wczesnego ostrzegania przed spowolnieniem rozwoju na przykładzie gmin wiejskich 72

Specjalna strefa rewitalizacji jako szczególny instrument równoważenia rozwoju gminy 93

Formalno-prawne aspekty zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) 110

  • Tytuł: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce
  • Autor: Eugeniusz Sobczak
  • ISBN: 978-83-8156-418-2, 9788381564182
  • Data wydania: 2022-08-02
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2uta
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej