Szczegóły ebooka

Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską

Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską

Jerzy Wyrozumski

Ebook

Zrozumiały wzrost zainteresowania królową Jadwigą wobec bardzo prawdopodobnej bliskiej już jej kanonizacji i w obliczu wielkich okrągłych rocznic z nią związanych: 600-lecia utworzenia wydziału teologicznego w Akademii krakowskiej, 600-lecia zainicjowanej i sfinansowanej przez nią fundacji bursy dla studentów litewskich w Pradze i zbliżającego się 600-lecia wielkiej reorganizacji krakowskiej Almae Matris, na co przeznaczyła przed śmiercią swoje klejnoty, skłonił mnie do zebrania w całość czterech powstałych już przed kilku laty moich szkiców poświęconych Jadwidze lub wchodzących w styczność ze sprawą jej panowania w Polsce. (Jerzy Wyrozumski, z Przedmowy)

Przedmowa
Europa Środkowo-Wschodnia w czasach królowej Jadwigi
O królewską spuściznę Piastów
Życie i dzieło królowej Jadwigi

Świadek epoki. Horyzont polityczny Jana z Czarnkowa

Appendix
Paweł Sikora, Badania antropologiczne szczątków kostnych królowej Polski Jadwigi

  • Tytuł: Królowa Jadwiga. Między epoką piastowską i jagiellońską
  • Autor: Jerzy Wyrozumski
  • ISBN: 97883-242-2481-4, 9788324224814
  • Data wydania: 2022-08-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2uxz
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS