Szczegóły ebooka

Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku

Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku

Michalina Broda

Ebook

Michalina Broda – absolwentka historii i administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 roku podjęła studia doktoranckie z zakresu historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Obecnie jej zainteresowania oscylują wokół komunikacji na pograniczu polsko- i litewsko-krzyżackim w późnym średniowieczu. Michalina Broda jest stypendystką Fundacji Lanckorońskich oraz Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, uzyskała też grant Narodowego Centrum Nauki.

 

Z recenzji wydawniczych:

 

„Temat nie był dotąd badany w polskiej literaturze przedmiotu (...) zasługiwał więc na nowe ujęcie i autorce należy się uznanie za jego podjęcie. Nie było to łatwe – rzecz wymagała przede wszystkim dogłębnej, szerokiej kwerendy w źródłach: drukowanych i – głównie – rękopiśmiennych, pisanych po łacinie i w starej niemczyźnie. Ta kwerenda, którą trzeba ocenić bardzo wysoko, jest głównym osiągnięciem autorki, która wykazała się w wysokim stopniu nieczęstymi wśród mediewistów umiejętnościami (...). Praca stanowi pierwsze w nauce, nie tylko polskiej, najbardziej wyczerpujące zestawienie osób zajmujących się lecznictwem w późnośredniowiecznych Prusach krzyżackich. To skutek podniesionej już znakomitej kwerendy w niełatwych do wykorzystywania źródłach (...).”

Prof. Antoni Gąsiorowski


„Wielką zasługą Badaczki jest sięgnięcie do źródeł archiwalnych, w tym też przechowywanych w Tajnym Państwowym Archiwum w Berlinie-Dahlem. Pozwoliło to wydobyć na światło dzienne wiele nowych faktów źródłowych, rzucić też niekiedy przy okazji, na stosunki polsko-krzyżackie, gdyż w korespondencji wielkich mistrzów i ich urzędników z królem polskim i wielkim księciem litewskim oraz ich podwładnymi często omawiano sprawy, dotyczące wizyt lekarskich.”

Prof. Tomasz Jasiński

 

Wstęp

Rozdział I. Tło

1. Średniowieczna medycyna

2. Lekarze dworscy w Europie Środkowo-Wschodniej w XIV wieku

Rozdział II. Kim byli?

1. Lekarze wielkich mistrzów krzyżackich

2. Lekarze w miastach pruskich

3. Specjaliści w leczeniu ran i oczu

Rozdział III. Skąd pochodzili?

1. Lekarze wywodzący się z państwa zakonu krzyżackiego w Prusach

2. Lekarze cudzoziemscy

Rozdział IV. Czym się zajmowali?

1. Diagnozy lekarskie i leczenie

2. Lekarze w kontaktach dyplomatycznych

3. Dochody lekarzy 

Zakończenie

Załącznik

Wykaz lekarzy występujących na terenie Prus do 1466 roku

Wykaz skrótów zastosowanych w przypisach

Wykaz źródeł i literatury

Summary 

  • Tytuł: Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIV-XV wieku
  • Autor: Michalina Broda
  • ISBN: 97883-242-1912-4, 9788324219124
  • Data wydania: 2022-08-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2uyh
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS