Szczegóły ebooka

Literatura - kulturoznawstwo - Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin

Literatura - kulturoznawstwo - Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin

Bogusław Dopart, Jacek Popiel, Marian Stala

Ebook

Jego Magnificencja, prof. dr hab. Franciszek Ziejka z Radłowa, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny humanista, historyk literatury i kultury polskiej XIX i XX wieku, wytrwały badacz i znawca świadomości literackiej okresu Młodej Polski, nauczyciel akademicki i naukowiec o zdumiewającym dorobku, doktor honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2003) i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2003), doskonały organizator, pracowity, skromny, taktowny, otwarty na ludzi i darzony przez nich wielką sympatią, uznany autorytet moralny, Człowiek wielkiego formatu, wpisał się na trwale w dzieje najstarszego polskiego uniwersytetu...

 

SPIS TREŚCI

Bp TADEUSZ PIERONEK
Laudacja z okazji nadania JM Prof. zwyczajnemu Franciszkowi Ziejce,
Rektorowi UJ, doktoratu honoris causa przez Papieską Akademię
Teologiczną w Krakowie
I
TOMASZ BILCZEWSKI
“Beyond the bourn of care”. Uwewnętrznienie toposu podróży w poezji
Adama Mickiewicza i Johna Keatsa
JAN OKOŃ
O włoskich podróżach i poetyckich obrazach Juliusza Słowackiego
HENRYK SIEWIERSKI
Czytanie Assunty
IWONA WĘGRZYN
Ewa z Wendorffów Felińska (1793–1859). Szkic do portretu pisarki prowincjonalnej
STANISŁAW BURKOT
Kraszewski w Krakowie
MARIA KŁAŃSKA
Opowiadania chłopskie Bjørnstjerne Bjørnsona a „przełom narodowy” w Norwegii
MARIA PODRAZA-KWIATKOWSKA
Od niebieskiego Jeruzalem do szklanej Polski. Kulturowe konteksty
„szklanych domów” Żeromskiego
JACEK KOLBUSZEWSKI
„Sto se jedna, sto se dwie, stoi baca u jedle...” Pieśni podhalańskie
w twórczości Kazimierza Tetmajera
WOJCIECH GUTOWSKI
Laboratoria wyzwolenia. O jednoaktowych dramatach Tadeusza Micińskiego
MAGDALENA POPIEL
Wesele czyli eksperyment serca
ANNA CZABANOWSKA-WRÓBEL
„Jesteśmy tylko gołębnikiem”. Inspiracje Hofmannsthalowskie w poezji
Leopolda Staffa
HENRYK MARKIEWICZ
Dziedzictwo Młodej Polski w zwierciadle międzywojennym
MAGDALENA SADLIK
Stanisław Wyspiański jako patron dwudziestolecia międzywojennego
MARIAN ZACZYŃSKI
Jubileusz Mariana Zdziechowskiego
STANISŁAW JAWORSKI
Józef Czechowicz w poszukiwaniu nowych sposobów mówienia o literaturze
BOLESŁAW FARON
Konstanty Ildefons Gałczyński w kręgu Kwadrygi
EDWARD CHUDZIŃSKI
Chłopskie manifesty literackie (1918–1939)
STANISŁAW DZIEDZIC
Na gościńcach Pana. O juveniliach poetyckich Karola Wojtyły
STANISŁAW STABRO
Ironia w cieniu Zagłady – o prozie Jadwigi Maurer
MARIA DELAPERRIERE
Dlaczego Nagi sad? U źródeł mitotwórstwa Wiesława Myśliwskiego
GABRIELA MATUSZEK
Erotyka i polityka, czyli o procesie dojrzewania w prozie
polskiej i niemieckiej ostatnich lat
II
JULIAN MAŚLANKA
Podanie o Walgierzu w historiografii i literaturze
MARIA BOBROWNICKA
Napoleońska legenda w Słowenii
HENRYK ŻALIŃSKI
Generał Jan Skrzynecki (1787–1860) – prawdy i mity
AGNIESZKA ZIOŁOWICZ
Kulig Polaków. Między obyczajowością zapustną a literackim obrazowaniem
zbiorowości narodowej
JULIAN DYBIEC
Prześladowca i nauczyciel. Niemcy w nauce i kulturze polskiej 1795–1918
LUCJAN SUCHANEK
Dmitrij Fiłosofow i „Miecz”. Emigracja rosyjska w Polsce
STEFAN ZABIEROWSKI
Z lancami na czołgi
III
JAN MICHALIK
Teatr w sejmie (1890)
EWA SKORUPA
Sztuka pod rządami cesarza Wilhelma II. Kłopoty niemieckich dramatopisarzy
z cenzurą teatralną (na wybranych przykładach)
JACEK POPIEL
„Reduta słowa”: Teatr Rapsodyczny w latach 1957–1967
IV
ANTONI JACKOWSKI
Patriotyczna funkcja ośrodków kultu i pielgrzymek
AGNIESZKA MOCYK
„Inny kraj, inne życie” – o pewnej wspólnocie wyobrażonej
ANDRZEJ KAZIMIERZ BANACH
Awans społeczny młodzieży chłopskiej – wychowanków UJ z drugiej połowy
XIX wieku i z początku XX stulecia
JADWIGA KOWALIKOWA
W stronę szkoły. O nauczaniu polonistycznym
STANISŁAW WALTOŚ
Kilka refleksji o tradycji uniwersyteckiej i realiach polskich uniwersytetów
ANDRZEJ SZOSTEK MIC
Czy jesteśmy dziś świadkami erozji ładu moralnego w świecie
V
BOGUSŁAW DOPART
Profesora Franciszka Ziejki badania nad kulturą
AGNIESZKA ZIOŁOWICZ, BOGUSŁAW DOPART
Profesor Franciszek Ziejka jako historyk literatury XIX wieku
MARIAN STALA
Franciszek Ziejka jako badacz Młodej Polski (tezy wprowadzające)
MARIAN ZACZYŃSKI
Franciszek Ziejka – biobibliografia

  • Tytuł: Literatura - kulturoznawstwo - Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65 rocznicę urodzin
  • Autor: Bogusław Dopart, Jacek Popiel, Marian Stala
  • ISBN: 97883-242-2534-7, 9788324225347
  • Data wydania: 2022-08-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2uyk
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS