Szczegóły ebooka

Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu

Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu

Małgorzata Janusiewicz

Ebook

Autorka książki wnikliwie przedstawia aktualny obraz literatury Internetu wraz z szerokimi odwołaniami do tradycji kultury, a także pokazuje najnowsze zjawiska literackie na przykładzie różnorodnych odmian tekstów. Udowadnia, że zmiany w sposobie istnienia tekstu literackiego okazują się fundamentalne i tworzą „nową literackość” XXI wieku, kształtując tym samym odmienny od dotychczasowych wzorców paradygmat kultury.

 

W książce znajdziemy:

• całościową monografię zjawiska e-literatury,

• analizę przykładów multimedialności i interaktywności w dawnych i współczesnych tekstach literackich,

• zastosowanie elementów teorii strukturalistycznej do analizy hipertekstu,

• omówienie wpływu hipertekstu na współczesną literaturę,

• nowatorską propozycję klasyfikacji gatunków i odmian utworów literackich, uwzględniającą teksty multimedialne i interaktywne.

 

Małgorzata Janusiewicz – wrocławianka, literaturoznawczyni i czynna nauczycielka-polonistka. Miłośniczka literatury współczesnej zafascynowana tzw. nowymi mediami i ich możliwościami literackimi. Nie wyobraża sobie życia bez Internetu, czytników, tabletów, smartfonów i multimedialnego tekstu literackiego, który – jak sądzi – ma przed sobą kolosalną przyszłość.

 

„Małgorzata Janusiewicz jako pierwsza tak rzetelnie zebrała materiał dotyczący interesującego ją zjawiska i podjęła się próby opracowania go (…). W naszym kręgu językowym praca Małgorzaty Janusiewicz jest pracą pionierską.”

 

Prof. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

 

„…książki, w których podejmowana jest problematyka społecznych i cywilizacyjnych przemian zachodzących w rezultacie pojawienia się nowych mediów, są bardzo pożyteczne, ważne i potrzebne. Pod warunkiem oczywiście, że ich autorzy wykażą się odpowiednim poziomem kompetencji merytorycznych i umiejętności wykładu. Małgorzata Janusiewicz ten łączny warunek satysfakcjonująco spełnia, wprowadzając do polskiego dyskursu medialnego dzieło o niewątpliwej doniosłości poznawczej.”

 

Prof. Jerzy Jastrzębski

Wstęp 

Podziękowania 

Rozdział 1. Początki działań artystycznych

w środowisku informatycznym

1.1. Początek technologii informatycznych i powstanie hipertekstu

1.2. Hipertekst jako narzędzie działań artystycznych 

1.2.1. Multimedialność

1.2.2. Interaktywność 

1.3. Środowisko Internetu jako naturalne wzmocnienie

możliwości hipertekstu

1.3.1. Pierwsze działania literackie w środowisku elektronicznym

1.3.2. Cechy charakterystyczne środowiska IT jako narzędzia

literackiego

Rozdział 2. Literatura w świecie cyfrowym 

2.1. Tekst w sieci 

2.2. O literaturze w mediach elektronicznych 

2.3. Współczesna literatura elektroniczna 

2.3.1. E-booki 

2.3.2. Hipertekst fabularny, inaczej hiperfikcja

2.3.3. Hipertekst poetycki 

Rozdział 3. Cechy literackiego hipertekstu 

3.1. Nowe podejście do literatury w środowisku wirtualnym 

3.2. Hipernarracje w kontekście tradycyjnych elementów

struktury dzieła literackiego 

3.2.1. Świat przedstawiony 

3.2.2. Fabuła 

3.2.3. Sposób prowadzenia narracji

3.2.4. Miejsce autora i odbiorcy w hipertekście 

3.3. Poezja hipertekstowa 

3.4. Teksty z pogranicza sztuk wobec tradycyjnych teorii

literackich 

3.5. Teoria interaktywnego i multimedialnego dzieła literackiego 

3.5.1. Teorie XX-wieczne 

3.5.2. Teoria hipertekstu literackiego 

Rozdział 4. Interaktywność i multimedialność tekstu

w świecie druku 

4.1. Tradycja literacka 

4.2. Interaktywność i multimedialność tekstu wobec tradycji

literackiej 

4.2.1. Literatura dawna 

4.2.2. Awangarda z początku XX wieku 

4.2.3. II połowa wieku XX. Postmodernizm 

4.3. Sprzężenie zwrotne, czyli co zyskuje literatura drukowana

dzięki e-literaturze 

4.3.1. Multimedialność i interaktywność we współczesnej .

literaturze 

4.4. Zmiany w sposobie myślenia o tekście literackim (także

drukowanym) 

Rozdział 5. Zmiana paradygmatu? 

5.1. Stan obecny 

5.2. Spojrzenie w przyszłość 

Zakończenie 

Bibliografia 

Indeks Nazwisk 

Spis ilustracji 

  • Tytuł: Literatura doby Internetu. Interaktywność i multimedialność tekstu
  • Autor: Małgorzata Janusiewicz
  • ISBN: 97883-242-1969-8, 9788324219698
  • Data wydania: 2022-08-04
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2uym
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS