Helion


Szczegóły ebooka

Literatura i reklama w Niemczech

Literatura i reklama w Niemczech


O ile literatura bywa reklamowana, o tyle reklama zwykle nie bywa interpretowana. Gdyby wymagała objaśnienia sensu, straciłaby z oczu cel, dla którego powstała. Można sobie wyobrazić taki skrajny przypadek transgresji między literaturą i reklamą, kiedy ta pierwsza powstaje jako świadomy, zaplanowany komunikat reklamowy, a druga niczego nie reklamuje, pozornie nie ma więc sensu, i dopiero odczytanie w szeregu lub cyklu kolejnych epizodów kampanii promocyjnej nadaje jej znaczenie i naprowadza odbiorcę na jej pierwotny ślad. Paradoksalnie reklama bez słów, artystyczny spot filmowy oparty na scenariuszu, który jest pogłosem lub poświatą treści przemycanych uprzednio przez literaturę, najbardziej ją przypomina.

Niniejsza praca sięga po przypadki znanych artystycznych spotów reklamowych, z których część ma charakter spotów wizerunkowych i była nagradzana na festiwalu w Cannes. Ich wspólną cechą jest miejsce wytworzenia, czyli niemieckie agencje reklamowe, lub produkt albo zleceniodawca, który również pochodzi z Niemiec. Takie zawężenie analizy nie oznacza, że niemiecka reklama wizerunkowa różni się od reklam produkowanych na świecie, ale pozwala utrzymać w ramach i uporządkować wiedzę na temat możliwych, domniemanych, a czasem oczywistych zależności pomiędzy literaturą danego kraju a utrwalonymi w nim normami promocji i marketingu.

1. Wprowadzenie

2. Metropolia jako reklama

3. Kokietowanie i przedmiot

4. Pożądanie i ciało

5. Reprodukowanie

6. Naśladowanie

7. Spot wizerunkowy

8. Spot wizerunkowy a literatura

9. Reklama w świetle literaturoznawstwa

10. Reklama literatury

10.1. Aktywność wydawnicza

10.2.  Plakat reklamowy

10.3. Reklama literatury w internecie

10.4.  Krytykowanie a reklamowanie

11. Pisarze i reklama

12. Uprzedmiotowienie i inkorporacja

13. Ciało i rzeczy

14. Masa i scena

15. Baśniowe światy

16. Literatura z reklamy

17. Literatura i muzyka pop

18. Adaptacja jako reklama

19. Poza literaturę

20. Reklama z literatury – inspiracje

21. Literaturoznawstwo stosowane

22. Zakończenie

 

Bibliografia

Indeks nazwisk