Szczegóły ebooka

Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej

Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej

Iwetta Budzik-Nowodzińska, Paweł Nowodziński

Ebook

Problematyka zarządzania przedsiębiorstwami w powiązaniu z kontekstem otoczenia zewnętrznego pozostaje w centrum zainteresowań zarówno teoretyków koncepcji zarządzania, jak i praktyki gospodarczej. We współczesnych organizacjach zarzadzanie stało się złożonym obszarem wiedzy i umiejętności, wspartym nowoczesnymi metodami zarządzania z wykorzystaniem technologii i innowacyjności. Zarządzający stają przed nowymi wyzwaniami, jak dobrze wykorzystać współczesne technologie i metody zarządzania w celu budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. Czy jednak wobec pojawiających się w otoczeniu anomalii, o skali których cały glob przekonał się w ostatnich miesiącach, jest możliwe planowanie takich działań? Po pierwszym szoku spowodowanym pojawieniem się COVID-19 zarządzający muszą skoncentrować się na krótko- i średnioterminowych implikacjach, przygotowując strategiczną odpowiedź na wciąż zmieniające się środowisko funkcjonowania. Autorzy poszczególnych rozdziałów starają się właśnie odpowiedzieć, jak przygotować organizację i w jaki sposób zarządzać w nowej rzeczywistości
gospodarczej. Poruszone kwestie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne stanowią odniesienie do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstw.

W książce omówiono:

 • rolę, jaką kapitał stały odgrywa w podmiocie gospodarczym, stanowiąc źródło długofalowego finansowania jego aktywów;
 • badania nad pozyskiwaniem wiedzy z mediów społecznościowych;
 • dostosowanie się przedsiębiorstw rodzinnych do zasad panujących na rynku w odniesieniu do sprzedaży swoich produktów w kontekście poważnych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19;
 • istotne czynniki, które mogą wpływać na relacje pomiędzy członkami zespołów pracowniczych złożonych z ludzi i inteligentnych maszyn – HRI (Human Robot Interaction);
 • dylematy właścicieli gospodarstw agroturystycznych dotyczących sposobów i technik zarządzania nimi w okresie pandemii COVID-19 i w trakcie umownie przyjętego okresu postpandemicznego;
 • wpływ internetowego kanału dystrybucji na funkcjonowanie firmy rodzinnej;
 • oczekiwania współczesnego klienta odnośnie do procesu sprzedaży samochodów oraz możliwości przeniesienia go do Internetu;
 • analizę systemu zabezpieczeń technicznych umożliwiających wzrost  poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostce  organizacyjnej;
 • zmiany w zachowaniach e-konsumentów wynikające z wprowadzenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 • modelowanie systemów logistycznych w warunkach ryzyka i niepewności;
 • sposoby podejmowania decyzji przez inwestorów kapitałowych o zainwestowaniu w innowacyjne przedsięwzięcia;
 • możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających wykrywanie podatności korupcyjnych jednostki;
 • problematykę efektywnej inwestycji na rynku nieruchomości;
 • problematykę controllingu działań przedsiębiorstw w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE).

Wstęp

Rozdział 1

Gracjan Chrobak
Zapotrzebowanie na kapitał stały z perspektywy nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstwa

Rozdział 2

Wojciech Remigiusz Grzelak
Wykorzystanie mediów społecznościowych do pozyskiwania wiedzy o przedsiębiorstwie – systematyczny przegląd literatury

Rozdział 3

Agata Kielesińska
Rola innowacji w zarządzaniu firmą rodzinną na rynku w odniesieniu do oczekiwań konsumentów w dobie pandemii COVID-19

Rozdział 4

Magdalena Morze
Nowy typ zespołów w Przemyśle 4.0. Współpraca ludzi i inteligentnych maszyn

Rozdział 5

Arkadiusz Niedziółka
Dylematy zarządcze w prowadzeniu gospodarstw agroturystycznych w okresie postpandemicznym

Rozdział 6

Katarzyna Olejniczak-Szuster, Julia Wieczorek
Wpływ COVID-19 na e-commerce. Firmy rodzinne w internetowym kanale dystrybucji

Rozdział 7

Sławomir Ostrowski
Transforming a Traditional, Family-Run Car Dealership into a Digital-Era Modern Service Provider

Rozdział 8

Estera Pietras
Analiza systemu zabezpieczeń technicznych umożliwiających wzrost poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej

Rozdział 9

Anna Rybak
The Regulation on the Protection of Personal Data and the Behaviour of EU e-Customers

Rozdział 10

Tomasz Szczepanik
Modelowanie systemów logistycznych w aspekcie ryzyka i niepewności

Rozdział 11

Piotr Wanicki, Mira Michalska-Rak, Bartosz Trawiński
Kryteria decyzyjne inwestorów kapitałowych

Rozdział 12

Ewa Jochheim, Maciej Orzechowski, Paweł Nowodziński
Automatyczne wykrywanie podatności korupcyjnych i jej przeciwdziałanie dzięki zastosowaniu narzędzia informatycznego AIA opartego na sztucznej inteligencji

Rozdział 13

Iwetta Budzik-Nowodzińska
Efektywne decyzje inwestycyjne na rynku nieruchomości komercyjnych w kontekście zaangażowania zasobów finansowych

Rozdział 14

Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera
Controlling the Performance of Enterprises in the Field of Renewable Energy Management – Part 1

Rozdział 15

Helena Kościelniak, Katarzyna Brendzel-Skowera
Controlling the Performance of Enterprises in the Field of Renewable Energy Management – Part 2

Zakończenie

 • Tytuł: Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej
 • Autor: Iwetta Budzik-Nowodzińska, Paweł Nowodziński
 • ISBN: 978-83-7193-855-9, 9788371938559
 • Data wydania: 2022-08-10
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2v7k
 • Wydawca: Politechnika Częstochowska