Szczegóły ebooka

Od informacji do wiedzy. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne

Od informacji do wiedzy. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne

Helena Bulińska-Stangrecka, Paweł Stacewicz

Ebook

IV tom serii wydawniczej "Informatyka a filozofia"

We współczesnym dyskursie naukowym coraz częściej występują odniesienia do takich zjawisk, jak wiek informacji, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy czy zarządzanie wiedzą.
 
W warstwie konceptualnej ich wspólny mianownik stanowi pojęcie informacji, która pod pewnymi warunkami może stać się wiedzą.
 
Monografia ma na celu połączenie dwóch płaszczyzn interpretacyjnych: filozoficznej i nauk o zarządzaniu. Umiejscawia informację i wiedzę zarówno w dyskursie teoretycznym (przede wszystkim: metodologiczno-filozoficznym), jak również prezentuje konsekwencje związane z różnorodnymi zastosowaniami tych pojęć (np. w dziedzinie prawa). Identyfikuje też czynniki mające istotny wpływ na transformację informacji w wiedzę.

Od redaktorów tomu 7

Rozdział I. Informacja jako wiedza, wiedza jako informacja (Józef Lubacz, Zbigniew Król) 11

Rozdział II. Anaksymander – inicjator pewnego pojęcia informacji (Michał Stelmach) 20

Rozdział III. Konwencjonalność wiedzy i informacji (Hanna Trojanowska) 30

Rozdział IV. Różnice paradygmatyczne a problemy zarządzania wiedzą. W poszukiwaniu organizacyjnej mądrości (Adam Dzidowski) 42

Rozdział V. Technologiczna interpretacja prawa: od automatyzowanego przetwarzania informacji o prawie do automatyzacji zarządzania wiedzą w obrocie prawnym (Jacek Janowski) 42

Rozdział VI. Tradycja, współczesność i przyszłość nauk o zarządzaniu (Janusz Zawiła Niedźwiecki) 69

Rozdział VII.       Znaczenie czynników dotyczących pracy zespołowej w dzieleniu się wiedzą jawną (Helena Bulińska-Stangrecka, Anna Dolot) 79

Rozdział VIII. Wiedza jako determinanta bezpieczeństwa ekonomicznego człowieka (Irena Figurska) 94

Rozdział IX. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach produkujących żywność lokal¬ną (Katarzyna Piwowar-Sulej, Izabela Kwil) 104

Rozdział X. Postrzeganie pracowników za źródło wiedzy w usługowych MŚP (Marcin Komańda, Agnieszka Dziubińska) 117

  • Tytuł: Od informacji do wiedzy. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne
  • Autor: Helena Bulińska-Stangrecka, Paweł Stacewicz
  • ISBN: 978-83-8156-424-3, 9788381564243
  • Data wydania: 2022-08-11
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2var
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej