Helion


Szczegóły ebooka

Milana Kundery filozoficzna koncepcja postawy lirycznej, dramatycznej i powieściopisarskiej

Milana Kundery filozoficzna koncepcja postawy lirycznej, dramatycznej i powieściopisarskiej


Immanentny związek estetyki z egzystencją leży u podstaw twórczości Milana Kundery. Teza o istnieniu „światopoglądu formy”, jak można ów związek nazwać, zakłada, iż wybór gatunku bądź rodzaju literackiego nie jest filozoficznie obojętny, gdyż składa się nań przyjęcie zestawu tez o charakterze światopoglądowym. Wybór formy nie jest zatem beztroskim aktem suwerennego „ja”, które może jednakowo wyrażać się w wierszu, powieści czy dramacie. Stanowi raczej przyjęcie określonych założeń filozoficznych, które stoją za każdym wyborem gatunkowym czy rodzajowym. Kundera zatem postuluje swoistą nieprzekładalność jednej formy literackiej na drugą, ponieważ każda odznacza się własnym filozoficznym zapleczem, które uruchamia się, ilekroć następuje wybór formalny.
                                                                                                                                                             ze Wstępu

Olga Żyminkowska (ur. 1999) – studentka filozofii w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka Nagrody im. Leszka Kołakowskiego (2018), zwyciężczyni Olimpiady Filozoficznej (2018), laureatka grantu dla młodych badaczy Best Student (2019), Stypendium im. dr. Kulczyka (2020), Studenckiego Lauru (2020) oraz projektu grantowego Study@research IDUB (2021). Jej zainteresowania badawcze to: filozofia literatury, teoria sztuk wizualnych, historia estetyki.

Wstęp

1. Postawa liryczna

1.1. Twórczość poetycka Milana Kundery

1.2. Życie jest gdzie indziej jako „długie zapytywanie” o postawę liryczną

1.3. Postawa liryczna w tomie Człowiek, ogród rozległy

1.4. Podmiot liryczny, postać literacka, postać sceniczna

1.5. Liryzm, liryka, poezja, wiersz – uporządkowanie pojęć

2. Postawa dramatyczna

2.1. Twórczość dramatopisarska Milana Kundery

2.2. Wyznaczniki formy dramatycznej. Epickie strategie dystansu w dramacie

2.3. „Hołd dla powieści” w formie dramatu. Rola didaskaliów

2.4. Posiadacze kluczy Kubuś i jego pan – podobieństwa i różnice

3. Postawa powieściopisarska

3.1. Ogólna charakterystyka postawy powieściopisarskiej

3.2. Koncepcja bohatera

3.3. Koncepcja narratora

3.4. Podsumowanie

Appendix: Charakterystyka postawy powieściopisarskiej Milana Kundery w porównaniu z koncepcją Michaiła Bachtina

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk