Helion


Szczegóły ebooka

Teoria chaosu w badaniach funkcjonowania podmiotów gospodarujących. Wybrane zastosowania w sektorze ochrony zdrowia

Teoria chaosu w badaniach funkcjonowania podmiotów gospodarujących. Wybrane zastosowania w sektorze ochrony zdrowia


W rozumieniu autora odkrycia teorii chaosu można i należy stosować w odniesieniu do zjawisk społeczno-ekonomicznych, a szczególnie do badania funkcjonowania podmiotów gospodarujących. Podmioty te, ze swej natury, stanowią wyrafinowane i niezwykle skomplikowane systemy, łączące zarówno złożone charakterystyki kwantyfikatywne, jak też wiązki uwarunkowań o charakterze społeczno-psychologicznym. Zdaniem autora, duże znaczenie aprioryczne ma teoria chaosu jako metoda badawcza w tych systemach, w których zachowania zdają się wskazywać na losowość i nieprzewidywalność ich funkcjonowania. Jednym z takich systemów jest z całą pewnością sektor ochrony zdrowia w Polsce.

Wstep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rozdział 1. Teoria chaosu w badaniach ekonomicznych . . . . . . 11
1.1. Teoria chaosu jako metoda badawcza i poznawcza nauki . . . 11
1.2. Cechy reprezentatywne podmiotów gospodarujacych
w swietle teorii chaosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Rozdział 2. Organizacja i funkcjonowanie sektora
ochrony zdrowia w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1. Organizacja sektora ochrony zdrowia w Polsce po 2003 r. . . . 31
2.2. Funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia w aktualnych
warunkach prawno-ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . 40
2.3. Postulatywne przekształcenia prawno-własnosciowe
sektora ochrony zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Rozdział 3. Badanie funkcjonowania podmiotów
ochrony zdrowia w Polsce z zastosowaniem teorii chaosu . . . . . 61
3.1. Badanie wystepowania cech reprezentatywnych
teorii chaosu w podmiotach ochrony zdrowia . . . . . . . . . 61
3.2. Modelowanie regulacyjnych funkcji podmiotów
ochrony zdrowia w swietle wartosci poznawczych
teorii chaosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Wykaz tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Wykaz rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125