Helion


Szczegóły ebooka

Muzeum sztuki. Antologia

Muzeum sztuki. Antologia


Muzeum sztuki, instytucja powołana przez oświecenie jest dla wielu tradycyjnie nastawionych odbiorców miejscem przeżyć estetycznych i edukacji. Jednakże ten model muzeum został poddany w XX wieku daleko idącej modernizacji, po części za sprawą nowej historii sztuki i nowej muzeologii, wprowadzeniu do badań nad muzeum min. antropologii, semiotyki i socjologii, a także dzięki awangardowym poczynaniom artystów. Antologia Muzeum sztuki odzwierciedla zasadnicze wątki wszystkich toczonych w XX wieku dyskusji proponując reprezentatywny wybór tłumaczeń i komentarzy. Trzy rozdziały przeprowadzają czytelnika od wypowiedzi historyka sztuki i filozofów (H. Sedlmayr, Th. Adorno, N. Goodman, J. Margolis, A. Malraux, J-F Lyotard), przez zagadnienia instytucjonalnych kontekstów dzieła sztuki w muzeum (D. Crimp, C. Duncan, P.Vergo, M. Bal, C. Deliss, G. Porter), aż po teoretyczne teksty krytyków i artystów (B. O’Dohery, B. Buchloh, J. Kosuth), problematykę architektury muzealnej (V. Newhouse) by na koniec przybliżyć specyfikę muzeum wirtualnego (S. Dietz). Wybór przywołuje teksty starsze i już klasyczne, ważne dla zrozumienia problematyki muzeum, jak i te odzwierciedlające najnowsze stanowiska.
 

Wstęp

PROBLEM MUZEUM
Hans Sedlmayr
Muzeum
Wystawa

Mariusz Bryl
Hans Sedlmayr: muzeum jako symptom "epoki bez Boga"

Paul Valery
Problem muzeów

Theodor W. Adorno
Museum Valery Proust

Hanna Szabelska
Ontologia dzieła sztuki w świetle dylematu: przedmiot/podmior

Nelson Goodman
Koniec muzeum?

Maria Korusiewicz
Jak funkcjonuje dzieło sztuki, czyli muzeum Nelsona Goodmana

Joseph Margolis
Koncepcja muzeum sztuki

Lilianna Bieszczad
Instytucjonalność sztuki

Andre Malraux
Muzeum wyobraźni (fragmenty)

Adam Dziadek
Muzeum nowoczesności Andre Malraux

Jean-Francois Lyotard
Les Immateriaux

Alina Mitek
Jean-Francois Lyotarda manifest(acja) immaterialności. W stronę nowej antropologii

MUZEUM JAKO INSTYTUCJA

Douglas Crimp
Koniec sztuki i narodziny muzeum

Maria Popczyk
Dialektyka początku i końca

Carol Duncan
Muzeum sztuki jako rytuał

Dorota Głazek
Muzeum - rytuały i preparaty z organizmu sztuki

Peter Vergo
Milczący obiekt

Andrzej Szczerski
Kontekst, edukacja, publiczność - muzeum z perspektywy "Nowej muzeologii"

Mieke Bal
Dyskurs muzeum

Marta zając
Nowa muzeologia, lub jak spojrzeć w oczy Meduzie

Clementine Deliss
Swobodne spadanie - stopklatka. Afryka, wystawy, artyści

Olga Topol
Deliss. Płaszczyzny percepcjii

Gaby Porter
Przejrzeć przez konkret: eministyczne spojrzenie na muzea

Beata Gontarz
Od praktycznych strategii do strategicznych praktyk. Sztuka kobieca i feministyczna krytyka arytstyczna

PRZESTRZENIE EKSPOZYCJI

Brian O'Doherty
Uwagi o przestrzeni galerii

Łukasz Guzek
Od "white cube" do "alternative space"

Benjamin Buchloh
Fikcyjne muzeum Marcela Broodthaersa

Joanna Kisiel
Smutek muzeum

Joseph Kosuth
Uwagi na temat kateksji

Violetta Sajkiewicz
(Kon)tekst wystawy jako forma reinterpretacji sztuki

Jean-Marc Poinsot
Wielkie wystawy. Zarys typologii

Sebastian Cichocki
Wystawa sztuki współczesnej jako strategia reinterpretacji historii sztuki

Victoria Newhouse
W stronę nowego muzeum

Irma Kozina
Dialog tradycji i awangardy: ontogeneza współczesnego muzeum

Steve Dietz
Kuratorstwo (w) sieci

Piotr Zawojski
"Muzea bez ścian" w dobie rewolucji cyfrowej