Helion


Szczegóły ebooka

Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Prace wybrane, tom 1

Naród, nacjonalizm, patriotyzm. Prace wybrane, tom 1


Andrzej Walicki (ur. 1930) jest historykiem filozofii i myśli społecznej, związanym w latach sześćdziesiątych z tzw. ,,warszawską szkołą historii idei", specjalizującym się w badaniu dziejów myśli rosyjskiej i polskiej, a także historii marksizmu. Do roku 1981 był profesorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, w okresie stanu wojennego przebywał w Australii jako pracownik naukowo-badawczy Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze; w końcu 1986 roku objął katedrę historii idei na Uniwersytecie Notre Dame w Indianie i zajmował ją aż do przejścia na emeryturę w roku 1999. W roku 1994 wybrany został na członka-korespondenta PAN, a w roku 1998 stał się członkiem rzeczywistym. Do najważniejszych jego książek należą: W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa (1964), The Con­troversy Over Capitalism. Studies in the Social Philosophy of Russian Populists (Oxford 1969), Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społecznej romantyzmu polskiego (1970), Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu (1973), Rosja, katolicyzm i sprawa  polska (2002), Zarys myśli rosyjskiej od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego (2005), O inteligencji, liberalizmach i o Rosji (2007).
 

Andrzej Mencwel, Od historii idei do ideowego projektu

(Andrzeja Walickiego historyczna teoria narodu)

Nota bibliograficzna

Andrzej Walicki, Prace z zakresu  intelektualnej historii Polski

Część I

Sarmacja. Polska między Wschodem a Zachodem

Idea narodu  w  polskiej myśli oświeceniowej

 I.  Szlachecki  republikanizm wieku świateł

 II. Oświeceniowa koncepcja prawa narodów

 III.Stanisław Staszic

 IV.Hugo Kołłątaj

 V. Kilka wniosków

 VI.Ideologia narodowa Tadeusza Kościuszki

Naród  i terytorium narodowe w misjonistycznych ideologiach polskiego romantyzmu

Mesjanistyczne koncepcje narodu  i  późniejsze losy tej tradycji

Narodziny i rozwój integralnego nacjonalizmu  przed rokiem 1918

Część II

Trzy patriotyzmy

Czy możliwy jest nacjonalizm liberalny?

Polskie ideologie narodowe w perspektywie typologiczno-porównawczej

Indeks