Szczegóły ebooka

Shaping Employee Experience in the Changing Social and Organisation Conditions

Shaping Employee Experience in the Changing Social and Organisation Conditions

Dorota Molek-Winiarska (red.)

Ebook

W publikacji zawarto refleksje nad kształtowaniem doświadczeń pracowników i zdobywaniem unikalnych kompetencji w obliczu zmian, których jesteśmy świadkami i w których uczestniczymy. Książka prezentuje tematy dotyczące analizy doświadczeń pracowników w środowisku organizacyjnym i społecznym, będące efektem zmian kulturowych, społecznych, gospodarczych i technologicznych. Uwzględniono w niej perspektywę krajową i międzynarodową w celu przedstawienia sposobów wpływania na doświadczenia pracowników. Wielowątkowość dociekań teoretycznych i przeprowadzonych badań empirycznych odzwierciedla szybkość i intensywność zmian społecznych oraz zawodowych na rynkach krajowym i międzynarodowym. Książka może być inspiracją dla zarówno naukowców, jak i praktyków zarządzania w procesie podejmowania działań w różnych obszarach organizacyjnych i społecznych.

Preface  7
1. Types of well-being interventions in reducing work-related stress during the pandemic (Dorota Molek-Winiarska, Agata Pelc) 9
1.1. Introduction  9
1.2. Work-related stress and well-being  9
1.3. Well-being interventions at work 10
1.4. Sources of work stress in the pandemic 11
1.5. Method 12
1.6. Results 13
1.7. Discussion and conclusions  15
2. The flexibility of the style of coping with stress as a determinant of efficiency and effectiveness of employee management (Katarzyna M. Rozbejko) 18
2.1. Introduction 18
2.2. Managerial stress and coping styles 18
2.3. Method 20
2.4. Results  20
2.5. Conclusions and directions for further research  25
3. Employees without employers – theoretical reflections on the specificity of gig workers’ psychological contracts (Anna Rogozińska-Pawełczyk) 27
3.1. Introduction 27
3.2. Gig economy and gig employment 27
3.3. The concept of the psychological contract in the perspective of new employment relations 28
3.4. Towards a new form of gig workers psychological contract – characteristics of gig employment 30 3.5. Conclusions 33
4. Availability of non-standard forms of employment in enterprises and its impact on job satisfaction of employees (Czesław Zając, Grzegorz Przystarz) 35
4.1. Introduction 35
4.2. Forms of employment 35
4.3. Job satisfaction and non-standard forms of employment 38
4.4. Method  41
4.5. Results of case study analyses 42
4.6. Conclusions 43
5. Experiencing personnel controlling by HR employees – preliminary research results (Małgorzata Striker, Lena Grzesiak) 45
5.1. Introduction 45
5.2. Personnel controlling. 46
5.3. Method. 47
5.4. Results 49
5.5. Discussion and conclusions  52
6. Occupational experience of Polish migrants during the COVID-19 pandemic with particular focus on remote work (Olga Czeranowska) 54
6.1. Introduction  54
6.2. Pandemic and careers 54
6.3. Migrants and pandemic  55
6.4. Method 56
6.5. Results 57
6.6. Conclusions 63
7. The factors that determine the organisational identification of female Ukrainian immigrants who work in Poland (Anna Ścibior-Butrym) 64
7.1. Introduction 64
7.2. Female immigrants from Ukraine working in Poland and their organisational identity 65
7.3. Method 68
7.4. Results 69
7.5. Discussion and conclusions 71
8. Mobility of expatriates in the context of multigenerationality (Gabriela Strzelec)  73
8.1. Introduction  73
8.2. Expatriates as a form of international migration  73
8.3. Characteristics of the generations in the international labour market 78
8.4. Conclusions 81
9. Retaining Millennials in the People’s Republic of China (Magdalena Krzyzanowska-Celmer)  83
9.1. Introduction  83
9.2. Characteristics of the Chinese Millennials  83
9.3. Stay Millennial-ready 85
9.4. Conclusions 88
10. Summary  89
11. References 92
12. List of figures 106
13. List of tables  106

  • Tytuł: Shaping Employee Experience in the Changing Social and Organisation Conditions
  • Autor: Dorota Molek-Winiarska (red.)
  • ISBN: 978-83-7695-989-4, 9788376959894
  • Data wydania: 2022-09-19
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2x8k
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu