Szczegóły ebooka

Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum

Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum

Mirosław Borusiewicz

Ebook

Po raz pierwszy w polskiej literaturze muzeologicznej spotykamy się z pracą, której Autor ukazuje związki między filozofią prawa i działaniami legislacyjnymi a statusem i polem działania instytucji muzealnych. Książka Mirosława Borusiewicza jest rezultatem zarówno teoretycznej refleksji, jak owocem wielu lat praktyki i działań na rzecz polskiego muzealnictwa. Autor przeszedł wszystkie szczeble pracy w muzeum, był czynnym muzealnikiem, dyrektorem, ministerialnym urzędnikiem wysokiej rangi, był także inicjatorem i twórcą pierwszego w Polsce Centrum Muzeologicznego w Łodzi, a także współautorem programu podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Z tak różnych punktów widzenia zarysowany zostaje wpływ, jaki ma dobrze bądź źle stanowione prawo na sposób, model i styl działania muzeów oraz na odbiór ich aktywności przez publiczność. Otrzymujemy książkę pełną emocji i opinii, zestawienie różnych poglądów, pracę jednocześnie obiektywną i subiektywną, analityczną i krytyczną – niewątpliwie będącą ważnym dla polityków i muzeologów – studium zależności między dobrze bądź źle funkcjonującym państwem a dobrze bądź źle działającymi muzeami.

Dorota Folga-Januszewska

Wstęp

Rozdział I. Geneza i zarys dziejów instytucji muzeum publicznego

Rozdział II.Pojęcia i definicje muzeum w XX wieku

Hasła w Encyklopedii Brytyjskiej

Definicje Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM

Definicje muzeum w krajach Unii Europejskiej i na Białorusi

Rozdział III. Nowa muzeologia – główne założenia

Obiekt muzealny i jego kontekst w muzeum

Nauka, wiedza i edukacja czy rozrywka?

Rozdział IV. Nowoczesne muzeum w nowoczesnym społeczeństwie

Rozdział V. Muzeum przyszłości

Rozdział VI.Do czego dzisiaj potrzebne są muzea?

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Tabele

Aneks nr 1

Rozwój definicji muzeum według statutów ICOM (2007–1946)

Aneks nr 2

1. Definicje muzeum krajów Unii Europejskiej i Białorusi – źródłowe

wersje angielskie wg A Guide to European Museum Statistics, Institut für

Museumskunde, Berlin 2004

2. Definicja macedońska, przedstawiona na posiedzenie EGMUS w Oslo,

21–22 października 2010 r. przez Z. Teodosievskiego

  • Tytuł: Nauka czy rozrywka? Nowa muzeologia w europejskich definicjach muzeum
  • Autor: Mirosław Borusiewicz
  • ISBN: 97883-242-1871-4, 9788324218714
  • Data wydania: 2022-09-21
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2xc8
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS