Szczegóły ebooka

Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa

Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa

Bartosz Ogórek

Ebook

Opis książki:

Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa uchwycony został z wielu perspektyw – historii społecznej i gospodarczej oraz demografii historycznej. W niespotykanym dotąd stopniu autor łączy metody historycznej analizy źródeł narracyjnych, dokumentów osobistych i urzędowych z badaniami ilościowymi zaczerpniętymi ze statystyki, ekonomii, antropologii fizycznej i współczesnej demografii. Książka udowadnia, że analizy ilościowe i jakościowe nie wykluczają się, lecz uzupełniają, a jednoczesne wykorzystanie obu rodzajów źródeł w badaniach historycznych jest możliwe i korzystne dla pełniejszego poznania przeszłości. Każdy bowiem element tej publikacji, niezależnie od użytych źródeł oraz przyjętych metod, ma odpowiedzieć na pytania o relację między społeczeństwem i człowiekiem w ich codziennym funkcjonowaniu a konfliktem totalnym.

Literatura i źródła 

Metody 

Część I. POPULACJA KRAKOWA W KONTEKŚCIE DŁUGOFALOWYCH PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU 

1. Baza źródłowa i jej krytyka 

2. Transformacja demograficzna ludności Krakowa 

2.1. Model transformacji demograficznej 

2.2. Natężenie zgonów i urodzeń w populacji Krakowa w kontekście modelu transformacji demograficznej 

2.3. Maltuzjańskie ograniczenia rozwoju badanej populacji i moment ich przezwyciężenia 

3. Determinanty i konsekwencje transformacji demograficznej ludności miasta Krakowa 

3.1. Analiza transformacyjnego obniżania umieralności 

3.2. Analiza transformacyjnego obniżania płodności 

3.3. Demograficzne konsekwencje przejścia demograficznego 

4. Podsumowanie 

Część II. DORAŹNY WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA LUDNOŚĆ MIASTA KRAKOWA 

1. Standard życia populacji Krakowa w okresie I wojny światowej 

1.1. Koncepcja standardu życia 

1.2. Możliwości 

1.3. Funkcjonowanie 

1.4. Zamożność 

2. Doraźne skutki demograficzne I wojny światowej obserwowane w populacji miasta Krakowa 

2.1. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych 

2.2. Wpływ I wojny światowej na ruch naturalny ludności Krakowa 

2.3. Wpływ I wojny światowej na ruchy migracyjne ludności Krakowa 

3. Relacja standardu życia i występowania zjawisk demograficznych 

4. Podsumowanie 

Część III. DŁUGOTRWAŁY WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA LUDNOŚĆ MIASTA KRAKOWA 

1. Ślady demograficzne 

1.1. Zaburzenie równowagi płci 

1.2. Relatywny rozmiar kohorty 

1.3. Długotrwały wpływ wojny na umieralność 

2. Ślady antropometryczne 

2.1. Analiza antropometryczna – motywacja 

2.2. Masa urodzeniowa noworodków 

2.3. Wysokość ciała uczniów szkół 

2.4. Wysokość ciała poborowych 

2.5. Analiza kategorii wojskowych 

3. Podsumowanie 

ZAKOŃCZENIE 

Aneks statystyczny 

Bibliografia 

Indeks nazwisk 

Spis wykresów 

Spis tabel

  • Tytuł: Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa
  • Autor: Bartosz Ogórek
  • ISBN: 9788324233182, 9788324233182
  • Data wydania: 2022-09-21
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2xcg
  • Wydawca: Wydawnictwo UNIVERSITAS