Helion


Szczegóły ebooka

Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna

Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna


Książka Radosława Kossakowskiego (…) stanowi niewątpliwie istotny wkład w stan wiedzy o przemianach w polskim ruchu kibicowskim, bowiem jak dotąd nikt nie podjął tak głębokich empirycznych studiów nad przemianami w tym środowisku. Badania nad społecznym zjawiskiem kibicowania w Polsce w ostatnich latach znacząco przyspieszyły i ta oto publikacja jest kolejną poważną próbą zmierzania się ze społecznym fenomenem, który przez lata pozostawał gdzieś na marginesie „poważnych” badań społecznych.
Dominik Antonowicz

1. Wprowadzenie
2. Zagadnienia metodologiczne
3. Społeczny aktywizm kibiców piłkarskich – perspektywa europejska
- Kampanie i protesty wobec przemian strukturalnych
- Kibice w obronie swoich praw
- Ruch Against Modern Football
- „Nasz klub, nasze zasady”. Kibice i zarządzanie klubami
- Kibicowskie trusty – ich rola i znaczenie
- Instytucjonalizacja ruchu
- Polityka na trybunach
4. Inspiracje teoretyczne i rama analizy
- Norbert Elias i sport
- „Figuracje” w polu futbolu
- „Figuracja” kibiców
- Kibicowanie jako proces społeczny
5. Historia polskiego ruchu kibicowskiego jako proces społeczny
- Kibicowanie w PRL
- Strumienie „niecywilizowania” w latach 90-tych
- Początki „funkcjonalnego zróżnicowania”
- Konflikt i  tożsamość
- Stowarzyszenia kibicowskie i aktywizm szerokopasmowy
6. „Kibice Razem” – program multisektorowej współpracy
- Euro 2012 jako proces modernizacji
- Krajobraz po mistrzostwach
- Od Gdańska do Zabrza
- Kroki w przyszłość
7. „PZPN się zmienia…”. Rola i znaczenie wsparcia instytucjonalnego w działalności kibiców
- Dylematy zaangażowania
- Wzajemne zaufanie, „wybielanie” i bycie „normalnym”
8. Pomiędzy korporacyjnym porządkiem a spontanicznością: instytucje wspierające kibiców
- Korzyści i ryzyko
- Bariery do przełamania
- Ku wskaźnikom rozwoju
9. Wigilia i prewencja społeczna. Znaczenie aktywizmu kibiców dla lokalnych beneficjentów i samorządów
- Platforma komunikacji i poznania
- Od zaufania do korzyści
- Nowe pokolenia, nowe wartości, nowe wzory do naśladowania?
- Jak radzić sobie z „ciemną stroną” kultury kibiców?
- Polityczne zaangażowanie i lokalny patriotyzm
- Zmieniając trybuny
- Integracja kibiców niepełnosprawnych
- Długa droga do zmiany?
10. Zakończenie. Proces cywilizowania i zmiana społeczna. Krytyczna ewaluacja
- Efekt synergii lub o zmianie społecznej
- Między chuliganką, a peryferyjną komercjalizacją.
11. Bibliografia