Helion


Szczegóły ebooka

Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918. Wybór tekstów

Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900-1918. Wybór tekstów


Seria DZIEJE PSYCHOANALIZY W POLSCE

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
Bartłomiej Dobroczyński, W drodze do Karlsbadu, albo powrót psychoanalizy

CZĘŚĆ I

POLSKIE WSPOMNIENIA I DYLEMATY ASYMILACJI
1. Herman Nunberg, Wspomnienia, idee, refleksje (fragment)
2. Helena Deutsch, Konfrontacja z samą sobą (fragmenty)
3. Adam Wizel, Asymilacja czy polonizacja

CZĘŚĆ II

PIERWSZE POLSKIE PRACE O PSYCHOANALIZIE. WYBÓR

A. WPROWADZENIE DO PSYCHOANALIZY
Ludwika Karpińska (Luise von Karpinska), O psychoanalizie
B. TEORIA.
1. Ludwig Jekels, Leczenie psychoneuroz, za pomocą metody psychoanalitycznej Freuda, tudzież kazuistyka.
2. Dyskusja wokół referatu Jekelsa na I Zjeździe Neurologów, Psychologów i Psychiatrów w Warszawie 1909
3. Herman Nunberg, Niespełnione życzenia według nauki Freuda
4. Franciszka Baumgarten, Teoria snu Freuda (fragament)
5. Wacław Radecki, Przyczynek do analizy zastosowania w medycynie doświadczeń skojarzeniowych (fragment)
C. PERSPEKTYWA KLINICZNA
1. Ludwik Jekels, Szkic psychoanalizy Freuda (fragmenty)
2. Jan Nelken, Badania psychoanalityczne chorób nerwowych,
3. Tadeusz Jaroszyński, O metodzie psychoanalitycznej Freuda. Przyczynek do nauki o psychonerwicach (fragmenty)
4. Adam Wizel, Zaburzenia płciowe pochodzenia psychicznego, (fragment)
CZĘŚĆ III
Międzynarodowy wkład polskich psychoanalityków. Publikacje w języku niemieckim.
1. Jan Nelken, O rozczłonkowaniu słów w schizofrenii
2. Jan Nelken, Obserwacje analityczne na temat fantazji schizofrenika (fragment)
3. Ludwika Karpińska (Luise von Karpinska), Przyczynek do analizy „nonsensownych“ słów we śnie
4. Ludwika Karpińska (Luise von Karpinska), Przyczynki do psychopatologii życia codziennego
5. Karol de Beaurain, O symbolu i psychicznych uwarunkowaniach jego powstawania u dzieci
Sandor Ferenczi, O ontogenezie symboli (polemika z de Beaurainem)
6. Eugenia Sokolnicka, Analiza dziecięcej nerwicy natręctw
CZĘŚĆ IV
Psychoanaliza w polskim literaturoznawstwie, psychologii i filozofii
1. Karol Irzykowski, Freudyzm i freudyści
2. Otton Hewelke, Kornelia Metella w Irydionie Krasińskiego. Studium
3. Ludwika Karpińska, Psychologiczne podstawy freudyzmu
4. Leopold Wołowicz, Jeden z problematów psychoanalizy Freuda (fragment)
5.  Stefan Błachowski, Problem świadomości u Freuda
CZĘŚĆ V
Psychoanalityczne sny pisarzy. Borenus i analiza Witkacego
1. Karol Irzykowski, Sny Marii Dunin. Pałuba. (fragmenty)
2. Bronisław Malinowski, Dzienniki zakopiańskie (fragmenty)
3. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Niemyte dusze. Wstęp (fragment)
Indeks nazwisk

 • Bartłomiej Dobroczyński. W drodze do Karlsbadu, albo powrót psychoanalizy
 • CZĘŚĆ I. POLSKIE WSPOMNIENIA I DYLEMATY ASYMILACJI
  • Herman Nunberg (18841970)
  • Herman Nunberg. Pamiętnik
  • Helena Deutsch (18941982)
  • Helena Deutsch. Konfrontacja z samą sobą
  • Adam Wizel (18641928)
  • Adam Wizel. Asymilacja czy polonizacja
 • CZĘŚĆ II. PIERWSZE POLSKIE PRACE O PSYCHOANALIZIE
  • A. Wprowadzenie do psychoanalizy
   • Ludwika Karpińska-Woyczyńska (Luise von Karpinska) (18721937)
   • Ludwika Karpińska. O psychoanalizie
  • B. Teoria
   • Ludwik Jekels (18671954)
   • Ludwik Jekels. Leczenie psychoneuroz za pomocą metody psychoanalitycznej Freuda, tudzież kazuistyka
   • Dyskusja nad referatem Jekelsa i psychoanalizą na I Zjeździe Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich w Warszawie 1909
   • Herman Nunberg (18841970)
   • Herman Nunberg. Niespełnione życzenia według nauki Freuda
   • Franciszka Baumgarten-Tramer (18861970)
   • Franciszka Baumgarten. Teoria snu Freuda
   • Wacław Radecki (18871953)
   • Wacław Radecki. Przyczynek do analizy zastosowania w medycynie doświadczeń skojarzeniowych
  • C. Perspektywa kliniczna
   • Ludwik Jekels (18671954)
   • Ludwik Jekels. Szkic psychoanalizy Freuda
   • Jan Władysław Nelken (18761940)
   • Jan Nelken. Badania psychoanalityczne chorób nerwowych
   • Maurycy Bornsztajn (Bornstein) (18741952)
   • Maurycy Bornstein. O odrębnym typie rozszczepienia psychicznego (schizothymia reactiva) (fragmenty)
   • Tadeusz Jaroszyński (18801933)
   • Tadeusz Jaroszyński. O metodzie psychoanalitycznej Freuda i jego teoria powstawania nerwic na tle zaburzeń płciowych
   • Tadeusz Jaroszyński. Przyczynek do nauki o psychonerwicach
   • Adam Wizel (18641928)
   • Adam Wizel. Zaburzenia płciowe pochodzenia psychicznego
 • CZĘŚĆ III. MIĘDZYNARODOWY WKŁAD POLSKICH PSYCHOANALITYKÓW
  • Jan Władysław Nelken (18781940)
  • Jan Nelken. O rozczłonkowaniu słów w schizofrenii
  • Jan Nelken. Obserwacje analityczne na temat fantazji schizofrenika
  • Ludwika Karpińska (Luise von Karpinska) (18721937)
  • Luise von Karpinska. Przyczynek do analizy nonsensownych słów we śnie
  • Luise von Karpinska. Przyczynki do psychopatologii życia codziennego
  • Karol de Beaurain (18671927)
  • Karol de Beaurain. O symbolu i psychicznych uwarunkowaniach jego powstawania u dzieci
  • Sándor Ferenczi. O ontogenezie symboli
  • Eugenia Sokolnicka (Kutner) (18841934)
  • Eugenia Sokolnicka. Analiza dziecięcej nerwicy natręctw
 • CZĘŚĆ IV. PSYCHOANALIZA W POLSKIM LITERATUROZNAWSTWIE, PSYCHOLOGII, FILOZOFII
  • Karol Irzykowski (18731944)
  • Karol Irzykowski. Freudyzm i freudyści
  • Otton Hewelke (18581919)
  • Otton Hewelke. Kornelia Metella w Irydionie Krasińskiego
  • Ludwika Karpińska (Luise von Karpinska) (18721937)
  • Ludwika Karpińska. Psychologiczne podstawy freudyzmu
  • Leopold Wołowicz
  • Leopold Wołowicz. Jeden z problematów psychoanalizy Freuda
  • Stefan Błachowski (18891962)
  • Stefan Błachowski. Problem świadomości u Freuda
 • CZĘŚĆ V. PSYCHOANALITYCZNE SNY PISARZY. "BORNEUS" I ANALIZA WITKACEGO
  • Karol Irzykowski (18731944)
  • Karol Irzykowski. Sny Marii Dunin
  • Bronisław Malinowski (18841942)
  • Bronisław Malinowski. Dzienniki zakopiańskie
  • Stanisław Ignacy Witkiewicz (18851939)
  • Stanisław Ignacy Witkiewicz. Niemyte dusze
 • Spis nazwisk występujących w książce