Helion


Szczegóły ebooka

Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu

Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu


Wstęp, Anna Burzyńska

Anna Burzyńska, Hermeneutyka i erotyka

Michał Paweł Markowski, Komitywa

Michał Rusinek, Niebezpieczne związki retoryki i gramatyki.

Opis przypadku

Franciszek Ziejka, Na straży drogocennych skarbów przeszłości

(O rozlicznych zasługach Józefa Dietla)

Tadeusz Bujnicki, Miasta Broniewskiego

Cezary Zalewski, Scribo, ergo sum? Niechciane arcydzieło Tadeusza

Brezy

Jarosław Fazan, Ma lat 22 Tadeusza Peipera, czyli portret poety

z czasów „klasztornej” młodości

Jolanta Dudek, Główne nurty poezji polskiej w dwudziestym wieku

z historią w tle i aktualne obowiązki poety – według Traktatu

poetyckiego z moim komentarzem (2001) Czesława Miłosza

Dorota Wojda, Rymkiewicz: Sein zum Tode

Andrzej Juszczyk, Słowo – ciało – fetysz. Artystyczne operacje na

seksualności (przypadek Parnickiego)

Krzysztof Zajas, Stanisław Vincenz i Europa kultur

Andrzej Hejmej, Tekst intermedialny (Arw Stanisława Czycza)

Anna Łebkowska, Dotyk – piętno – ciało. O jednej powieści Zofii

Romanowiczowej

Magdalena Lubelska, Polska wprost i „z ukosa”. O Dolinie nicości

Bronisława Wildsteina i Marszu Polonia Jerzego Pilcha

Urszula Chowaniec, O widzialnych i niewidzialnych podróżniczkach

w literaturze polskiej dekady 1997–2007

Antonina Lubaszewska, Piszę, więc mniej jestem? Od Listu Lorda

Chandosa do Postscriptum Lady Chandos

Barbara Kołosowska-Zalewska, Specyfika przedstawień mgły. Analiza

na podstawie zestawienia wybranych fragmentów Samuela

Zborowskiego Juliusza Słowackiego i Solaris Stanisława Lema

Henryk Markiewicz, O księgach pamiątkowych – w księdze pamiątkowej 341

Indeks nazwisk