Helion


Szczegóły ebooka

W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku

W epoce żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku


Temat monografii to morska żegluga, jej różne aspekty od antyku po wiek XVIII. Pretekstem do powstania tomu była 560 rocznica przejścia Gdańska, morskiego miasta pod panowanie królów polskich. Ideą monografii jest pokazanie możliwie szerokiego spektrum zagadnień morskich w czasach, gdy statki i okręty napędzane były siłą mięśni ludzkich i energią wiatru. Na monografię składa się 28 artykułów poświęconych m.in. takim tematom, jak historie morskich wojen rzymskich i greckich w świetle najnowszych odkryć archeologicznych i badań nad tekstami antycznymi; sytuacja morska w dobie świetności Hanzy; trudy morskiej żeglugi dla podróżników i kupców; sposoby rozwiązywania morskich konfliktów o statki i ich własność; fascynujące losy szesnasto-, osiemnastowiecznych statków, obecnie wraków na Zatoce Gdańskiej; osobiste losy ludzi morza; metody ratowania statków z katastrof u schyłku XVIII wieku; rozwój floty morskiej na Bałtyku.

 

Wstęp (Beata Możejko, Ewa Bojaruniec Król)    7

Bogdan Burliga

„Wolni i dlatego zuchwali”: uprzedzenia wobec ludzi morza w świadectwach greckich epoki klasycznej     8

Andrzej Wypustek

Odkrycia w rejonie Trapani na Sycylii a historia rzymskich wojen na morzu         16

Jędrzej Szerle

Informacja o polskich posiłkach wojskowych w morskiej wyprawie króla duńskiego Swena Estrydsena na Anglię w 1069 roku w Historia Ecclesiastica Ordryka Witalisa        29

Jakub Morawiec

Trudy morskiej podróży w poezji skaldów 37

Waldemar Ossowski

Pierwsze bałtyckie statki handlowe i ich użytkownicy         45

Michaela Antonín Malaníková

The sea in the Czech medieval chronicles and books of travel (Bezpečněji člověk bývá v řece, než když v moři plývá)             58

Henryk Samsonowicz

Polityka morska miast hanzeatyckich         64

Julia Możdżeń

Morze w zapiskach gdańskiego szypra Caspra Weinreicha z lat 1461–1496         69

Bohdan Małysz

Czesi a morze w średniowieczu    81

Martin Nodl

Moře očima suchozemců 98

Balázs Nagy

The maritime connections of a landlocked country: The case of late medieval Hungary – an overview        106

Paweł Karol Gąsiorczyk

Początki angielskiej obecności na Morzu Śródziemnym w późnym średniowieczu na przykładzie działalności Roberta Sturmy’ego z Bristolu (około 1400–1458)    111

Danuta Quirini Popławska

Dole i niedole morskiej podróży do Ziemi Świętej w późnym średniowieczu      118

Agata Świerczek

Pomiędzy strachem a fascynacją: wpływ morza na człowieka późnośredniowiecznego    130

Andrzej Woziński

Późnogotycki obraz Okręt Kościoła z Dworu Artusa w Gdańsku.Kilka spostrzeżeń na temat ikonografii i koncepcji ideowej        141

Paweł Sadłoń

ozwiązywanie gdańsko duńskich zatargów żeglugowych w latach 1491–1509    154

Justyna Wubs Mrozewicz

Rozwiązywanie splątanych interesów.Konflikty miasta Gdańska i kupców gdańskich związane z działalnością kaprów w XVI wieku: prawo i dyplomacja      161

Julius Žukas

andel morski Kłajpedy w XIII–XVII wieku               171

Aleksandra Barwicka Makula

„Do Kolmaru król kazał okręty styrować, lecz próżno wiatrom, i też morzu rozkazować”.Podróż Zygmunta III Wazy do Szwecji w 1593 roku    179

Dariusz Kaczor

Ludzie morza w konflikcie z Temidą.Sprawy przeciw marynarzom przed sądami gdańskimi w XVI–XVIII wieku         185

Ryszard Skowron

Alberta Struzziego projekt utworzenia portugalsko polskiej kompanii handlowej z roku 1623          195

Ewa Barylewska Szymańska

Dobytek wdowy po żeglarzu Salomonie Peterssenie na tle wyposażenia domów gdańskich drugiej połowy XVIII wieku    200

Ewa Łączyńska-Bartoszek

Navigare necesse est, vivere non est necesse.Katastrofy morskie na Bałtyku w XVIII wieku          212

Andrzej Groth

Flota gdańska w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku          221

Tomasz Bednarz

Badania archeologiczne legendarnego Porcelanowca z Zatoki Gdańskiej 227

Monika Jankiewicz Brzostowska

Wybrane dzieła malarskie szkół holenderskiej i flamandzkiej XVII–XVIII wieku z kolekcji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – atrybucje i ikonografia 237

Jerzy Zajadło

Morze, sędziowie i niewolnicy – masakra na statku Zong  251

Gabriela Majewska

Szwedzka relacja z podróży do miast nadbałtyckich z połowy XVIII wieku         261