Helion


Szczegóły ebooka

W jakich przypadkach wniosek pracownika o pracę zdalną będzie wiążący?

W jakich przypadkach wniosek pracownika o pracę zdalną będzie wiążący?


Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje pracę zdalną:
•    obligatoryjną (na podstawie polecenia pracodawcy oraz w sytuacji gdy wniosek uprawnionego pracownika jest dla pracodawcy wiążący, a pracodawca może go nie uwzględnić jedynie wyjątkowo),
•    nieobligatoryjną (wprowadzana w drodze dobrej woli stron na podstawie uzgodnień),
•    okazjonalną (wykonywana do 24 dni w roku kalendarzowym).
Jak należy postępować w przypadku obligatoryjnej pracy zdalnej? Kiedy wniosek pracownika będzie wiążący?