Helion


Szczegóły ebooka

Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer

Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer


Myśl feministyczna w Polsce jest nadal niedoceniana, a znajomość teorii queer niewielka – taką tezę formułuje we wstępie autorka. Jej monografia stawia sobie za cel choćby częściowe uzupełnienie tej luki. Mizielińska zaczyna swe rozważania od wskazania na fakt, że centralna kategoria dotychczasowej myśli feministycznej, kategoria kobiety, stała się dzisiaj bardzo problematyczna w ramach tego nurtu. Tym samym stało się problematyczne rozróżnienie na płeć biologiczną i kulturową. Proces ten autorka śledzi omawiając współczesny dyskurs feministyczny. Następnie ukazuje sposób, w jaki feminizm oraz teorie queer są odbierane i przyswajane na polskim gruncie. Omawia także sytuację środowisk gejów i lesbijek w świetle prawa konstytucyjnego w Polsce oraz opresyjny stosunek do nich władz państwowych i dużej części społeczeństwa. Wreszcie monografia Mizielińskiej próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy możliwy jest nowy rodzaj etyki uwzględniającej wszelkie formy doświadczenia seksualnej inności spod znaku queer.

 

Sen, co kusi… O kategorii kobiet w myśli feministycznej

Płeć jako kategoria filozoficzna

            Znaczenie prac Judith Butler dla feministycznej refleksji o „kobietach”

Czy istnieje seks politycznie poprawny?

Uwagi na temat związku pomiędzy ruchem antypornograficznym a wykluczeniem w feminizmie

Melancholia małej dziewczynki

            Rozważania o melancholii w kontekście prac

            Zygmunta Freuda i Judith Butler

Pomiędzy podmiotem a przedmiotem

            O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze

Poza kategoriami

            Kilka uwag na temat teorii queer

Polskie spotkanie z teorią queer

            Kilka uwag o recepcji teorii queer na gruncie polskim

Przed prawem/poza prawem

            Heteronormatywny wzór obywatelstwa a problem mniejszości seksualnych w Polsce

Homofonia po polsku, czyli jak walczyć z moralną paniką w ponowoczesnych czasach?

Kim jest Antygona? Rozważania o pokrewieństwie

Bezdomne ciała w bezdusznym świecie

„Całkiem nowa etyka ma tutaj swój początek…”

            Rozważania na temat etyki queer

Płeć to rodzaj przechodzenia bez końca. Wywiad z Judith Butler

            Bibliografia

            Indeks nazwisk