Helion


Szczegóły ebooka

Początek i progres wojny moskiewskiej

Początek i progres wojny moskiewskiej


"Przy opracowaniu obecnego wydania jako podstawę wzięto edycję Augusta Bielowskiego. Poszczególne kopie rękopiśmienne, z których korzystali dotąd rozmaici wydawcy, różnią się od siebie pewnymi szczegółami, z których najpoważniejsze to opuszczenia krytycznych, dosadnych określeń użytych gdzie indziej przez Żółkiewskiego w stosunku do jego politycznych przeciwników. Bielowski przypuszczał (dz. cyt., s. IX), że te retusze łagodzące sądy Żółkiewskiego mógł poczynić sam autor. Mimo to jednak w obecnym wydaniu utrzymano tradycję przedrukowywania tekstu pełnego, dodając zarazem niektóre uzupełnienia według wydania Jaremy Maciszewskiego. Jest to bowiem edycja ostatnia i najpełniejsza, scalająca tekst na podstawie wszystkich dostępnych rękopisów. Jest to poza tym wydanie pamiętników Żółkiewskiego najdokładniejsze pod względem komentarza historycznego..." - z noty edytorskiej

Andrzej Borowski - WSTĘP

Tradycje i pierwowzory

Historiografia renesansowa: między poetyką a retoryką

Historia i tragizm

Pamiętnik i kultura sarmatyzmu

Pamiętnik a "gawęda"

Pamiętnik a diariusz

Pamietnikarstwo staropolskie

Legenda o hetmanie

Żywot i sprawy pana hetmana

Wojna moskiewska

Wojownik sarmacki

Vir bonus dicendi peritus

Proza retoryczna Żółkiewskiego

Styl i człowiek

BIBLIOGRAFIA

NOTA EDYTORSKA

POCZĄTEK I PROGRES WOJNY MOSKIEWSKIEJ ZA PANOWANIA KRÓLA JEGOMOŚCI ZYGMUNTA III ZA REGIMENTU JMCI PANA STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO WOJEWODY KIJOWSKIEGO, HETMANA POLNEGO KORONNEGO