Helion


Szczegóły ebooka

 
Słowo-obraz-dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939

Słowo-obraz-dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939


Książka omawia kilka zrealizowanych w polskim międzywojniu wariantów relacji literatura-sztuki wizualne. Część pierwsza skupia się na dorobku futurysty-formisty T. Czyżewskiego (typograficzna „słowografia”; problem kolażu w poezji; przejawiające się w plastyce i literaturze: symbolizm, secesja, surrealizm, dadaizująca „wielopłaszczyznowość”, poszukiwanie stylu narodowego), część druga to analiza działalności teoretycznej i praktyki
twórczej J. Przybosia (unizm i architektonizm tomu Sponad?) i W. Strzemińskiego (problemy wizualizacji tekstu – m.in. związki prac Strzemińskiego z poezją konkretną, Strzemiński a
Szczuka), przedmiotem rozważań w trzeciej części studium jest twórczość F. i S. Themersonów (kinematograficzna „manufaktura” Themersonów w kontekście nowoczesnej plastyki; związki awangardowego kina z literaturą i typografią: filmowa Europa I i II a opracowany przez Szczukę poemat Sterna, The Eye and the Ear a Tuwimowskie Słopiewnie; Themersonowska sztuka książki). W pracy zawarto ponad 70 ilustracji.
 

Wstęp

Część I

Tekst i obraz w twórczości Tytusa Czyżewskiego - o artystycznej „unii personalnej"
I. Słowografia Czyżewskiego?
1. Słowo a kompozycje wielopłaszczyznowe
2. „Inkrustacje" graficzne?
3. Nierozdzielność tworzyw?

II. Analogie kompozycyjne i semantyczne
1. Formistyczne eksperymenty na płaszczyźnie
- poezja formistyczna?
2. Obrazy nastrojowe a futurystyczny symbolizm i secesja
3. Surrealizm Czyżewskiego?
4. Plastyczne i literackie kompozycje wielopłaszczyznowe?
5. Nowy styl narodowy?

III. Intersemiotyczna „dwujęzyczność"?

Część II

Dwóch artystów — dwa tworzywa - jedna idea? — o sztuce i teorii sztuki Juliana Przybosia i Władysława Strzemińskiego
I. Julian Przyboś a unizm i achitektonizm
Władysława Strzemińskiego
1. Wokół teorii
2. Unizm poezji P

II. Władysław Strzemiński
- interpretator poezji Juliana Przybosia
1. Wizualizacja tekstu - konsekwencje
A. Tekst i obraz
B. Zaburzenia semantyki
C. Destrukcja spójności tekstu
2. Strzemiński a Szczuka
3. Koncepcja druku funkcjonalnego
4. Unizm i architektonizm
a praktyka typograficzna Strzemińskiego
5. Sponad dzisiaj

Część III
Obraz - dźwięk - słowo - ruch
Intermedialność sztuki Franciszki i Stefana Themersonów
I. Filmowa „manufaktura" Themersonów
II. Europa
1. Ilustracyjność dosłowna (i jej pogranicza)
2. „Pomysły na wolności”
3. Kłopoty z metaforą
A. „Rozbudowa" przenośni
B. „Materializacja" metafory
4. Wizualizacja wiersza

III. The Eye and Ear (Oko i ucho)
1. Green Words (Zielone słowa)
2. St. Francis (Św. Franciszek)
3. Rowan Towers (Kalinowe dwory)
4. Wanda

IV. Themersonowska sztuka książki
Zamiast zakończenia
Bibliografia podmiotowa
Bibliografia przedmiotowa
Spis ilustracji