Helion


Szczegóły ebooka

Biblioteki naukowe - doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra

Biblioteki naukowe - doświadczenia przeszłości, wyzwania jutra


Monografia składa się z trzech części. W pierwszej części autorzy prac dzielą się swoimi doświadczeniami, opisują nowe usługi i sposoby komunikacji z użytkownikami w czasie lockdownu i wprowadzonych obostrzeń, wyciągają wnioski i proponują ciekawe rozwiązania, które biblioteki mogą wykorzystać w przyszłości. W drugiej część znajdziemy rozdziały dotyczące zagadnień związanych z procesem przygotowania uczelni do ewaluacji jakości działalności naukowej. Trzecia część zawiera prace na temat roli współczesnego bibliotekarza jego kompetencji zawodowych, zadań i umiejętności.

Wprowadzenie – Anna Gogiel-Kuźmicka, Elżbieta Kierejczuk........................................ 5
Biblioteka Politechniki Białostockiej – rys historyczny – Anna Gogiel-Kuźmicka...... 7
CZĘŚĆ I
ORGANIZACJA I ZADANIA BIBLIOTEK................................................................... 15
Rozdział 1.1. Zmiana roli biblioteki w strukturze uczelni na przykładzie nowych obszarów działalności Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego – Danuta Szewczyk-Kłos, Dorota Wierzbicka-Próchniak.............................................................. 17
Rozdział 1.2. Miejsce biblioteki akademickiej w procesie internacjonalizacji uczelni – Lilianna Nalewajska............................................................. 29
Rozdział 1.3. Biblioteki naukowe wobec wyzwań nowej rzeczywistości – Danuta Stawińska.................................................... 43
Rozdział 1.4. Prezentacja zasobów cyfrowych w serwisach internetowych polskich uczelni publicznych – podobieństwa i różnice – Dorota Buzdygan, Maria Pietrukowicz............................................... 55
Rozdział 1.5. Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Puławach, dawniej Centralna Biblioteka Rolnicza – wpływ restrukturyzacji na organizację i zbiory biblioteki – Agnieszka Bartuzi.................................................................................. 71
Rozdział 1.6. Wykluczenie biblioteczne przed i w trakcie pandemii – dr Marcin Pędich.................................................................................... 85
Rozdział 1.7. Biblioteka naukowa w czasach pandemii na przykładzie bibliotek sieci Uniwersytetu Szczecińskiego – Ireneusz Bojanowski............... 97
Rozdział 1.8. Odpowiedź bibliotek szkół wyższych na zdalny model nauczania: analiza rozwiązań w perspektywie ogólnopolskiej – Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk............................................................ 107
CZĘŚĆ II
BIBLIOTEKI W SŁUŻBIE NAUKI................................................................................ 123
Rozdział 2.1. Biblioteki w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dr Iwona Taborska............................................................................... 125
Rozdział 2.2. Ewaluacja jakości działalności naukowej a biblioteki akademickie. Perspektywy Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Grzegorz Szczypa................................................................................. 135
Rozdział 2.3. Baza Wiedzy Politechniki Białostockiej w procesie ewaluacji – Anna Gogiel-Kuźmicka....................................................................... 151
Rozdział 2.4. Otwarta nauka a środowisko naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Agnieszka Adamiec..... 161
CZĘŚĆ III
WSPÓŁCZESNY BIBLIOTEKARZ – ZADANIA, KOMPETENCJE....................... 177
Rozdział 3.1. Data librarian potrzebny od zaraz! Specjalista w polskich bibliotekach akademickich i jego kompetencje – dr Katarzyna Weinper, Łukasz Tomczak................. 179
Rozdział 3.2. Akademia Liderów – strata czasu czy kuźnia talentów? – Magdalena Rowińska.......................................................................... 189
Rozdział 3.3. Job crafting a bibliotekarz – dr Justyna Stępień................................ 197
Indeks autorów................................................................................................................. 205
Indeks słów kluczowych.................................................................................................. 207
Spis fotografii.................................................................................................................... 209
Spis rysunków....................................................................................................................211
Spis tabel.............................................................................................................................213