Helion


Szczegóły ebooka

 
Instrukcja naliczania dodatku za pracę w porze nocnej

Instrukcja naliczania dodatku za pracę w porze nocnej


Pora nocna powinna być wyznaczona przez pracodawcę w  godzinach pomiędzy 21.00 a 7.00 i powinna obejmować 8 godzin pracy. W tym zakresie przepisy prawa pracy dają pewną swobodę. Pracodawca może bowiem samodzielnie ustalić, w jakim przedziale czasowym wykonywanie pracy będzie uprawniało osobę zatrudnioną do dodatkowego wynagrodzenia. Sprawdź, jak obliczyć wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Pobierz praktyczną instrukcję. Przeczytaj, jak rekompensować pracę w nocy.