Helion


Szczegóły ebooka

 
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli

Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli


Monografia przedstawia różne aspekty bezpieczeństwa państwa i obywateli w cyberprzestrzeni. Analizuje ewolucję obowiązku informacyjnego jako narzędzia ochrony danych osobowych przetwarzanych w krajowych systemach informatycznych na tle zmian w prawie wspólnotowym. Omawia regulacje prawne, które tworzą krajowy system cyberbezpieczeństwa, zapewniający bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni. W publikacji zaprezentowano mechanizm popełniania przestępstwa oszustwa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jako przestępstwa popełnianego w Internecie oraz omówiono problematykę prewencji zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na przykładzie koncepcji CPTED. W monografii dokonano także analizy bezpieczeństwa energetycznego w cyberprzestrzeni, w tym czynniki składające się na podatność sektora energetycznego na ataki cybernetyczne

Przedmowa 

Łukasz Wojciechowski
Ewolucja obowiązku informacyjnego jako narzędzia ochrony danych osobowych
przetwarzanych w systemach informatycznych w Rzeczypospolitej Polskiej
na tle zmian w prawie wspólnotowym 

Justyna Trubalska
Regulacje prawne w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa
w cyberprzestrzeni – krajowy system cyberbezpieczeństwa 

Agnieszka Żywicka
Przestępstwa gospodarcze w Internecie na przykładzie oszustwa na CEIDG 

Kinga Majcher
Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa społeczności lokalnych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii na przykładzie koncepcji CPTED 

Ewelina Paszkiewicz
Cyberbezpieczeństwo w sektorze energetycznym 

  • Tytuł: Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
  • Autor: Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski
  • ISBN Ebooka: 978-83-66159-25-9, 9788366159259
  • Data wydania: 2023-01-16
  • Identyfikator pozycji: e_30yu
  • Kategorie:
  • Wydawca: Lubelska Akademia WSEI