Helion


Szczegóły ebooka

 
Jak sporządzić PIT-11 za 2022 rok - instrukcja krok po kroku

Jak sporządzić PIT-11 za 2022 rok - instrukcja krok po kroku


PIT-11(29) podmioty składające mają obowiązek wysłać do 31 stycznia 2023 r. wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 45ba ustawy o PIT), do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika o rezydencji polskiej lub ws. opodatkowania osób zagranicznych – w przypadku podatnika nierezydenta, a jeśli zaprzestali działalności przed upływem tego terminu – najpóźniej do dnia zaprzestania działalności (art. 42g ustawy o PIT).

  • 1 BC 384