Helion


Szczegóły ebooka

 
Formularz PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. - instrukcja wypełniania, odpowiedzi na pytania

Formularz PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. - instrukcja wypełniania, odpowiedzi na pytania


Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o zmniejszeniu zaliczek na podatek od wynagrodzeń można złożyć płatnikowi na warunkach, które u niego obowiązują. Płatnik może bowiem wyznaczyć inny sposób przyjmowania oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczki na podatek (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy czy opracowane na piśmie wzory takich oświadczeń i wniosków). Z art. 31a ust. 2 ustawy o PIT wynika zaś, że oświadczenia i wnioski o zmniejszenie zaliczek można składać według ustalonego wzoru, w tym przypadku PIT-2.

  • 1 BC 385