Helion


Szczegóły ebooka

 
Kompetencje miękkie - dyspozycje niezbędne do pracy w zawodach społecznych

Kompetencje miękkie - dyspozycje niezbędne do pracy w zawodach społecznych


Jesteś zainteresowany rozwojem osobistym, chcesz świadomie budować i ulepszać swoje kontakty z ludźmi? Sięgnij po tę książkę.

Autorka w przystępny sposób przedstawia koncepcje różnych autorów na temat elementów wchodzących w skład kompetencji psychospołecznych, omawia specyfikę oraz uwarunkowania umiejętności składowych tychże kompetencji, wskazuje też narzędzia badawcze służące do pomiaru opisywanych właściwości.

Ostatnia część opracowania dotyczy syndromu wypalenia zawodowego oraz znaczenia kompetencji miękkich w zapobieganiu i niwelowaniu jego skutków.

Wprowadzenie, 5

1. Kompetencje psychospołeczne – miękkie, 6

1.1. Wyjaśnienia terminologiczne, 6

1.2. Elementy strukturalne, 7

2. Umiejętności emocjonalne, 10

2.1. Inteligencja emocjonalna, 10

Narzędzia badawcze, 14

2.2. Skłonność do empatii, 15

Narzędzia badawcze, 19

3. Umiejętności społeczne, 21

3.1. Zachowania asertywne, 21

Narzędzia badawcze, 34

3.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna, 35

3.3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, 50

Narzędzie badawcze, 57

4. Umiejętność dokonywania prawidłowej samooceny, 58

Narzędzie badawcze, 68

5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem, 70

5.1. Uwarunkowania skuteczności radzenia sobie w sytuacjach stresu, 74

5.2. Następstwa stresu i strategie zaradcze, 76

Narzędzie badawcze, 79

6. Umiejętności intrapersonalne oraz interpersonalne jako czynniki zmniejszające ryzyko wypalenia zawodowego, 81

6.1. Typy pracowników ze względu na dopasowanie do zawodu, 83

Narzędzie badawcze, 86

Zakończenie, 87

Bibliografia, 88