Szczegóły ebooka

Проблемы кодификации русских служебных слов

Проблемы кодификации русских служебных слов

Aleksandr Tsoi

Ebook

Słowniki języka rosyjskiego są głównym naukowym źródłem informacji o jego leksyce. Stanowią normatywną podstawę leksykograficzną dotyczącą morfologii, składni, semantyki, stylistyki, funkcjonowania wyrazów, terminów i pojęć. Określenie problemów kodyfikacji wyrazów funkcyjnych – partykuł, przyimków i spójników – umożliwia więc teoretykom i praktykom leksykografii prowadzenie bardziej ukierunkowanej pracy w zakresie przedruku istniejących słowników, a także projektowania i opracowywania nowych.

W książce przedstawiono analizę zagadnień związanych z normatywnym opisem wyrazów funkcyjnych w słownikach objaśniających i specjalistycznych. Na podstawie zebranych faktów językowych i leksykograficznych zaproponowano nowe rozwiązania, a także zasady kodyfikacji przyimków, spójników i partykuł w zależności od typu słownika.

Предисловие     9

 

ГЛАВА 1. Проблемы кодификации служебных слов в толковых словарях русского языка              11

Введение     11

  1. Состояние кодификации служебных слов в однотомных толковых словарях            14
  2. Состояние кодификации русских предлогов          16
  3. Состояние кодификации русских союзов 36
  4. Состояние кодификации русских частиц  40
  5. Филиация дефиниционной зоны служебного слова          49

Выводы        56

 

ГЛАВА 2. Проблемы кодификации служебных слов в аспектных словарях русского языка              57

Введение     57

2.1. Аспектные словари как специальные лексикографические произведения   58

  1. Дискурсивные слова как объект кодификации     60
  2. Содержание и структура полиаспектных словарей            74
  3. Описание служебных слов в аспектных словарях    90

Выводы        107

 

Заключение     109

 

Библиография 113

 

Словари           123

 

Приложения    125

 • Tytuł: Проблемы кодификации русских служебных слов
 • Autor: Aleksandr Tsoi
 • ISBN: 978-83-8331-086-2, 9788383310862
 • Data wydania: 2023-05-25
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_3acm
 • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego