Szczegóły ebooka

Rachunkowość 2023 [DEBIUTY STUDENCKIE]

Rachunkowość 2023 [DEBIUTY STUDENCKIE]

Michał Biernacki, Robert Kowalak red.

Ebook

Zawarte w zeszycie artykuły poruszają zaledwie część zagadnień dotyczących zmian podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od osób prawnych. Opracowanie zawiera 13 artykułów naukowych przygotowanych przez studentów i studentki naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Rzeszowskiej. Tematyka artykułów dotyczy trzech zagadnień: zmian w legislacji podatkowej w Polsce, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej. Przygotowane teksty wiążą się z zainteresowaniami Autorów, są efektem ich przemyśleń na bazie zarówno programu studiów, jak i praktyk zawodowych. Z zaprezentowanych w artykułach treści wynika, że nie ma możliwości oddzielenia od siebie tych trzech obszarów, które się przenikają i wynikają jedne z drugich.Tematyka największej grupy tekstów dotyczy podatków. W opracowaniach omówiono m.in. takie kwestie, jak: zmiany legislacyjne na gruncie VAT, wpływ zmian podatkowych i prawnych na obciążenia fiskalne zakładania działalności gospodarczej oraz fundacji rodzinnej, Krajowy System e-Faktur w ujęciu szans i zagrożeń, polityka Komisji Europejskiej w zakresie podatku od zysków nadzwyczajnych i jego ocena na podstawie przeglądu krajów Unii Europejskiej, mechanizm pay and refund w podatku u źródła dla osób prawnych

Wstęp 7

Klaudia Bąk: Krajowy System e-Faktur – zagrożenia czy korzyści? 9

Klaudia Dubiel: Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna 20

Julia Grabowska: Obciążenia podatkowe związane z wprowadzeniem instytucji fundacji rodzinnej w Polsce 30

Wioleta Jakubowska: Budżetowanie kosztów metodą przyrostową w SPZOZ na przykładzie szpitala specjalistycznego 43

Oliwia Kaczmarczyk: Wpływ zmian podatkowych na obciążenia fiskalne zawodów medycznych na przykładzie fizjoterapeuty 56

Anna Komorowska: Business Intelligence w controllingu finansowym 65

Mikołaj Ksieniewicz: Polityka Komisji Europejskiej w zakresie podatku od zysków nadzwyczajnych oraz ocena tego podatku w krajach Unii Europejskiej 73

Natalia Łużna: Wybór formy prawnej dla lokalnej cukierni  83

Dominik Mieszała: Mechanizm pay and refund w podatku u źródła u osób prawnych 95

Karolina Płachta: Odroczony podatek dochodowy a wynik finansowy jednostki 102

Milena Suwalska: Zmiany legislacyjne na gruncie podatku od towarów i usług  115

Patrycja Śliwka: Wpływ inflacji na dobór metody wyceny zużycia materiałów w przedsiębiorstwie produkcyjnym  123

Natalia Wandzlewicz: Warunek kontroli środków trwałych  130

  • Tytuł: Rachunkowość 2023 [DEBIUTY STUDENCKIE]
  • Autor: Michał Biernacki, Robert Kowalak red.
  • ISBN: 978-83-67400-53-4, 9788367400534
  • Data wydania: 2024-02-27
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_3tvv
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu