Szczegóły ebooka

Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach 2023 [DEBIUTY STUDENCKIE]

Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach 2023 [DEBIUTY STUDENCKIE]

Alicja Grześkowiak, Piotr Peternek red.

Ebook

Zeszyt zawiera dziewięć tekstów dotyczących różnych obszarów działalności gospodarczej człowieka oraz problemów społeczno-ekonomicznych. Prezentowane prace łączy ilościowe ujęcie rozpatrywanych zagadnień z wykorzystaniem bogatego arsenału metodycznego. W artykułach poruszono interesujące zagadnienia z obszaru ekonomii i finansów. Ujęto w nich szerokie spektrum metod analitycznych, co decyduje o wysokiej wartości opracowań. Artykuły zebrane w książce poświęcono takim zagadnieniom, jak m.in.: analiza zróżnicowania województw w Polsce ze względu na poziom i społeczno-demograficzne uwarunkowania selektywnej zbiórki odpadów, analiza dzietności i jej uwarunkowań w Polsce w 2021 r., nowoczesne metody imputacji braków danych - porównanie wybranych metod, stabilność polskiego sektora budowlanego w kontekście pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie na podstawie spółek notowanych na GPW, budowa i testowanie wsteczne strategii inwestycyjnej bazującej na uczeniu maszynowym

Wstęp 7

Julia Beśka: Analiza zróżnicowania województw w Polsce ze względu na poziom i społeczno-demograficzne uwarunkowania selektywnej zbiórki odpadów 9

Dominik Głowacki: Badanie zróżnicowania przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w województwach w Polsce  20

Oktawia Golczyk, Martyna Kamińska: Analiza dzietności i jej uwarunkowań w Polsce w 2021 roku 35

Maciej Marszałek: Nowoczesne metody imputacji braków danych – porównanie wybranych metod 49

Zuzanna Sawczak: Analiza zmian na rynku najmu w trakcie pandemii Covid-19 z perspektywy studenta 63

Kamil Sokołowski: Zastosowanie wybranych metod data mining w segmentacji klientów 76

Łukasz Szaradowski: Stabilność polskiego sektora budowlanego w kontekście pandemii Covid-19 oraz wojny na Ukrainie na podstawie spółek notowanych na GPW 94

Konrad Trawczyński: Analiza stabilności parametrów modelu płaszczyzny zmienności implikowanej dla opcji na WIG20  105

Filip Wietrzykowski: Budowa i testowanie wsteczne strategii inwestycyjnej opartej o uczenie maszynowe  120

  • Tytuł: Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii i finansach 2023 [DEBIUTY STUDENCKIE]
  • Autor: Alicja Grześkowiak, Piotr Peternek red.
  • ISBN: 978-83-67899-08-6, 9788367899086
  • Data wydania: 2024-04-10
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_3vrj
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu