Helion


Szczegóły ebooka

 
Granice interpretacji

Granice interpretacji


Czy rozumienie przypomina rozmowę, widzenie, czy taniec?

Czy istnieje język doskonały?

Czym jest interpretacja?

Czy poza jej granicami leży tylko nonsens?

 

Granice interpretacji to książka, która odpowiada na pytanie, dlaczego w świecie komunikacji jesteśmy skazani na interpretację. Autor, posiłkując się ustaleniami współczesnych nauk kognitywnych i teorii ewolucji, a także czerpiąc z tradycji filozofii analitycznej dowodzi, że nie może istnieć język doskonały niepodatny na interpretację. Zastanawia się również nad strukturą rozumienia i pokazuje, że zbyt pochopne próby interpretacji mogą nas prowadzić w krainę bełkotu.

Granice interpretacji to pierwsza w literaturze polskiej próba zmierzenia się ze zjawiskiem interpretacji, oparta w znacznej mierze na tym, co biologia mówi o ludzkiej zdolności rozumienia. Jesteśmy jedynym gatunkiem, który posługuje się językiem, ale nie znaczy to, że możemy używać go w sposób dowolny.

Przedmowa 7

Rozdział I
W poszukiwaniu języka doskonałego 11
1. Budowniczowie wieży Babel 13
2. Niezmienniki przekładu 25
3. Strukturalna stabilność języka 41

Rozdział II
Spór o naturę języka 49
1. Esencjalizm znaczeniowy i jego wrogowie 51
2. Terror formy 68
3. Gra w język 84
4. Od gestu do języka 100

Rozdział III
Rozumienie i interpretacja 123
1. Metafory myślenia 125
2. Rozumienie modo hermeneutico 137
3. Czym jest interpretacja? 146
Rozdział IV
Upadek Modelu 167
1. Czym jest ruch? 169
2. Pod gilotyną 191
3. Obraz świata i interpretacja 202

Rozdział V
Granice rozumienia 211
1. Oblicza bełkotu 213
2. Logika w krainie czarów 229
3. Potrzeba domknięcia 249

Bibliografia 259