Helion


Szczegóły ebooka

Granice nauki

Granice nauki


 Czego uczy nas historia nauki?

Jak rozumieć czas i jak o nim rozmawiać?
Jaką rolę w nauce odgrywają takie wartości, jak dobro i piękno?
 
W swojej najnowszej książce Michał Heller zastanawia się nad trzema zasadniczymi zagadnieniami: czym jest nauka i czemu zawdzięcza ona swoje sukcesy? Jak teorie naukowe mają się do rzeczywistości? Jakie miejsce w naukowym obrazie świata zajmuje człowiek: twórca nauki i odkrywca praw przyrody?
Przedmiotem refleksji i analiz wybitnego filozofa i kosmologa są procesy, dotyczące zarówno Wszechświata - rozumianego jako całość - oraz pewnych jego aspektów i zjawisk zachodzących w samej nauce.
To, co znajduje się poza granicami, nie należy (jeszcze) do nauki, ale stanowi dla niej wyzwanie, obietnicę dalszych podbojów, ale i ryzyko porażek. Metoda prób i błędów jest wpisana w metodę naukową. Co więcej, granice niejako prowokują, aby je przekraczać. Prowokacja ta tkwi w horyzoncie prac badawczych i jest odpowiedzialna za pewną agresywność nauki. Stąd dyrektywa metodologiczna: naukowiec nigdy nie powinien poddawać się wobec nowych pytań, a prioriprzyjmując, że wykraczają one poza sferę kompetencji naukowej metody. Nie chodzi jednak o to, żeby przekraczać granice metody, lecz o to, by udoskonalając metodę, przesuwać jej granice. /fragment Wstępu/
Ks. Prof. Michał Heller - uczony, kosmolog, filozof i teolog, który w matematycznych równaniach teorii naukowych potrafi dostrzec dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów tworzących swe kompozycje z liczb i matematycznych formuł. W 2008 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Templetona, przyznawaną osobowościom, które wnoszą „wyjątkowy wkład w postęp badań i odkryć dotyczących rzeczywistości duchowej”. W czerwcu 2013 odznaczony Medalem św. Jerzego, przyznawanym przez Redakcję Tygodnika Powszechnego za "zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym". Ostatnio opublikował książkęBóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu (CCPress 2013).

 Wstęp


Część I. Co istnieje?
1. Rebelia w państwie Chronosa
2. Ekologia czasu
3. Fizyka i meta-fizyka
4. Cud rozumienia

Część II. Wszechświat wczoraj i dziś
5. Zasady Sir Izaaka
6. Zagadnienia kosmologiczne przed Einsteinem
7. Einstein, Wszechświat i my
8. Kosmologia wczoraj i dziś

Część III. Problemy kosmologii
9. Kosmiczne zapętlenie
10. Granice czasu, przestrzeni i prawdopodobieństwa
11. Struktura początku świata
12. Niektóre fundamentalne problemy kwantowej 
grawitacji

Część IV. Nauka i wartości
13. Czy matematyka jest poezją?
14. Afirmacja racjonalności
15. Piękno jako kryterium prawdy
16. Nauka jest niedemokratyczna
17. Poezja wszechświata

Część V. Między nauką a religią
18. Bóg i kosmologia
19. W poszukiwaniu sensu
20. Konieczność i przypadek w ewolucji 
Wszechświata
21. Dobro a struktura Wszechświata
22. Od złożoności do transcendencji
23. Ewolucjonizm i Święte Oficjum na przełomie 
XIX i XX wieku

Część VI. Granice metody
24. Materia i przyczynowość – konkrety czy 
uniwersalia?
25. Teoria ostateczna i prawa przyrody
26. O strukturalnym rozumieniu nauki i świata
27. Wędrówki w genetycznej hiperprzestrzeni

Źródła
Indeks nazwisk