Szczegóły ebooka

10:30 u Maksymiliana

10:30 u Maksymiliana

Michał Heller

Ebook
 
Czym jest poszukiwanie prawdy?
Dlaczego brak idei zmienia życie w wegetację?
Czy czasami nie zamieniamy naszego chrześcijaństwa
w ideologię?
 
10.30 u Maksymiliana to wyjątkowy zbiór homilii, które Ksiądz Profesor Michał Heller wygłosił w kościele św. Maksymiliana w Tarnowie – swoim rodzinnym mieście. Jego krótkie, rzeczowe, a jednocześnie obrazowe kazania odnoszą się do Ewangelii i głęboko osadzają ją w codziennym życiu każdego z nas.
 
 
Oto człowiek w swoim rozwoju osiągnął zdolność wolnego wyboru. Przedtem był uwikłany w konieczności przyrody i robił to, co mu konieczności dyktowały. Teraz stanął wobec wyboru.
Na każdym kroku stajemy przed jakimś drzewem poznania dobrego i złego. Nasze życie jest utkane z wyborów i bardzo wiele z tych sytuacji ma charakter wybierania między tym, co dobre, a tym, co złe, lub przynajmniej między tym, co jest większym dobrem lub mniejszym dobrem. W tym wyborze jesteśmy wolni. Właśnie dlatego jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny. Niech przedmiotem refleksji będzie moja wolna wola i moje wolne wybory. Wiemy doskonale, że właściwy wybór często łączy się z wysiłkiem, z pewną pracą, jaką w sobie musimy wykonać. Ten wysiłek może być naszym dziełem. 
 10.30 u Maksymiliana............................................................ 5
 
Część I. W poszukiwaniu sensu
Moje życie… ........................................................................... 13
Sens życia................................................................................. 15
Logika życia............................................................................. 17
Z zagubienia............................................................................. 19
Wnętrze..................................................................................... 22
Kłos ........................................................................................... 24
Z uwikłania ............................................................................. 26
„Czego szukacie?”.................................................................. 28
 
Część II. Miłosierdzie dla historii
Miłosierdzie dla ludzkiej historii........................................... 33
Świadectwo Tacyta................................................................ 37
Zmysł historii........................................................................... 40
„Ów Dzień”............................................................................... 43
Alfa i Omega ........................................................................... 46
 
Część III. Wielka Triada
Trzy wielkie idee ..................................................................... 51
Kosmiczny wymiar Dobra..................................................... 55
Drzewa, które rosną w nas..................................................... 59
Lilie na polu.............................................................................. 62
 
Część IV. Miłość
Hymn o miłości ...................................................................... 69
Dwoje, ale jedno...................................................................... 73
Dotknięcie Absolutu............................................................... 76
 
Część V. Mądrość
Dar Mądrości........................................................................... 81
Przesypywanie piasku ........................................................... 84
Miara samego siebie............................................................... 87
 
Część VI. Wolność
Skazani na wolność ............................................................... 93
Zagrożenia wolności .............................................................. 95
Przestrzeń wolności................................................................. 97
 
Część VII. Modlitwa i praca
Źródło istnienia .................................................................... 103
Trudna sztuka modlitwy..................................................... 106
Praca....................................................................................... 109
 
Część VIII. Eucharystia
Nasz Chleb............................................................................. 115
„Według obrządku Melchizedeka”................................... 117
Niedzielna Msza.................................................................... 121
Dwie Tajemnice.................................................................... 124
Posiłek .................................................................................... 127
Sakrament jedności ............................................................. 130
Część IX. Adwent
Wielki Nieobecny.................................................................. 135
Wielkie zaskoczenie............................................................. 138
Przygotowywanie drogi........................................................ 142
Poczucie winy........................................................................ 145
Miara bliskości...................................................................... 148
Pokój serca i umysłu ........................................................... 151
Przebaczenie win................................................................... 154
Odkrywanie Dekalogu......................................................... 158
Zadomowienie ...................................................................... 161
 
Część X. Boże Narodzenie
Ta noc..................................................................................... 167
Największa rewolucja ......................................................... 170
Filozof..................................................................................... 173
Pierwsze i ostatnie Słowo .................................................... 176
Centrum naszego istnienia.................................................. 180
 
Indeks..................................................................................... 184
  • Tytuł: 10:30 u Maksymiliana
  • Autor: Michał Heller
  • ISBN: 978-8-3788-6127-0, 9788378861270
  • Data wydania: 2014-10-17
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_511a
  • Wydawca: Copernicus Center Press