Helion


Szczegóły ebooka

Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o,o,

Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o,o,

Marcin Sarna

Przestępstw karnoskarbowych może dopuścić się niemal każdy, nie ulega jednak wątpliwości, że członkowie zarządów spółek kapitałowych są w kręgu osób szczególnie narażonych na ryzyko ich popełnienia i to najczęściej nieumyślnie.Gąszcz przepisów prawa, w tym administracyjnego i podatkowego, niepokoi prezesa, który nawet posiadając rozbudowaną obsługę prawną i ekonomiczną, może odpowiadać za źle obliczony podatek, nieprawidłowo rozliczoną transakcję handlową czy zapomniane, lecz naliczone odsetki podatkowe. Wszystkie te nieprawidłowości obciążają bowiem finalnie członków organu zarządzającego danego podmiotu.Czy wiesz:-Jakie kary grożą członkom zarządu spółki, która nie przestrzega przepisów?-Kiedy prezes odpowiada za długi podatkowe własnym majątkiem-Jakie kształtuje się linia orzecznicza sądów?

  • Tytuł: Odpowiedzialność karnoskarbowa członków zarządu spółki z o,o,
  • Autor: Marcin Sarna
  • ISBN Ebooka: 978-8-3269-2316-6, 9788326923166
  • Data wydania ebooka: 2014-03-10
  • Identyfikator pozycji: e_554a
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka