Helion


Szczegóły ebooka

By dziecko było geniuszem

By dziecko było geniuszem


Pojawiające się do tej pory różnego rodzaju książki, podręczniki czy poradniki dotyczące rozwoju zdolności, talentu czy geniuszu człowieka miały oczywiście nie wszystkie jedną zasadniczą wadę: kurczowo trzymały się bądź to jednej dyscypliny wiedzy (najczęściej psychologii lub/i pedagogiki), bądź to zredukowanego obszaru problemów (rozwoju umysłowego, percepcyjnego, emocjonalnego, intuicyjnego). Przypominało to czasami podawanie przepisów w książce kucharskiej. Tyle że każdy, kto chociaż raz gotował lub piekł ad hoc, mając nawet bardzo dobry model działania, przekonał się, iż trudno być od razu kulinarnym geniuszem. Na ogół musiał stwierdzić, że albo nie ma określonych zdolności percepcyjnych, albo operacyjnych, albo brakuje mu pewnej wiedzy o produktach, narzędziach i technikach oraz ich właściwościach, albo, wreszcie, brakuje mu odpowiedniej motywacji do podejmowania tego rodzaju czynności. Okazuje się, iż stworzenie w miarę optymalnego podręcznika wymaga szerszego przygotowania z kilku, a nawet z bardzo wielu dyscyplin naukowych (nie mówiąc o subdyscyplinach) głębokiego wglądu w kulturę, a w zasadzie w to, co transkulturowe, jak również konkretnych obserwacji i doświadczeń w wielu różnych praktykach i dziedzinach życia. Stąd niniejsza książka nie jest typowym poradnikiem odpowiadającym na praktyczne pytania typu jak, nie jest również typowym podręcznikiem historiozoficznym zbierającym wszystkie możliwe teorie i pytania typu co, a tym bardziej nie jest typowym dziełem zasad i reguł kanonicznych odpowiadających apodyktycznie na najważniejsze pytania typu dlaczego. Chociaż w jakiejś mierze stara się odpowiedzieć na nie wszystkie jednocześnie, jakby powiedział Erich Fromm, w metajęzyku logiki paradoksalnej, aby w każdym kroku rodzica, opiekuna, wychowawcy i nauczyciela ukazywać możliwie największą głębię i dynamikę rozwoju oraz strukturalną złożoność przeciwstawnych procesów edukacyjnych. Z jednej strony, ma prowadzić do ukazania najnowszych tendencji, strategii i technik stymulowania zdolności, a z drugiej wzbudzić refleksję nad historią tego, co istotne w edukacji człowieka; z jednej strony, ma pokazać wielowątkową i wielowarstwową rolę edukowanych, a z drugiej przedstawić bardzo złożoną i odpowiedzialną rolę edukujących w procesie współtworzenia osobowości dziecka na miarę jego talentu, a nawet geniuszu. Powinno to zainteresować nie tylko faktycznych rodziców i wychowawców, ale również potencjalnych rodziców i tych, którzy mogą i powinni z nimi współpracować: studentów pedagogiki, nauczycieli, opiekunów społecznych, urzędników, dziennikarzy czy polityków, w trudnym procesie optymalnego rozwijania i formowania każdej ludzkiej istoty...[...] Niniejsza książka rozczaruje tego czytelnika, który oczekuje na podstawie atrakcyjnego jej tytułu gotowych (p)odpowiedzi, wskazówek czy metod, dzięki którym mógłby uczynić ze swojego dziecka geniusza. Autor sam o książce pisze tak: Z jednej strony ma ona prowadzić do ukazania najnowszych tendencji, strategii i technik stymulowania zdolności, a z drugiej strony ma wzbudzić refleksję nad historią tego, co istotne w edukacji człowieka, z jednej strony ma pokazać wielowątkową i wielowarstwową rolę edukowanych, z drugiej strony bardzo złożoną i odpowiedzialną rolę edukujących, w procesie współtworzenia osobowości dziecka na miarę jego talentu, a nawet geniuszu.

 • Część pierwsza - Odyseja ludzkiego geniuszu
  • Rozdział 1 - Ten, który przekroczył granicę wyobraźni
  • Rozdział 2 - Paideia jako wyzwanie dla śmiertelnych bogów
  • Rozdział 3 - Ubóstwienie człowieka w trudnej jedności przeciwieństw
  • Rozdział 4 - Geniusz jednostkowy i geniusz wspólnoty
  • Rozdział 5 - Geniusz mówiący swojej woli nie
  • Rozdział 6 - Geniusz różnojedni
  • Rozdział 7 - Geniusz intuicji
  • Rozdział 8 - Geniusz wychowania całościowego
  • Rozdział 9 - Nie tylko duchowy wymiar w grze o geniusza
  • Rozdział 10 - Geniusz a szaleństwo
  • Rozdział 11 - Zdolność, talent i geniusz
 • Część druga - Edukacyjne zadania i etapy rozwoju
  • Rozdział 1 - Geny usprawiedliwieniem czy wyzwaniem?
  • Rozdział 2 - Kiedy rodzi się człowiek?
  • Rozdział 3 - Jakie są szanse i zagrożenia rozwojowe u progu ontogenezy?
  • Rozdział 4 - Jaki model rozwoju pionowego i poziomego w cyklu życia człowieka?
  • Rozdział 5 - Mózg jako genialny mechanizm czy żywy kosmos?
  • Rozdział 6 - Jaka filozofia edukacyjnej pomocy?
 • Część trzecia - Zdolności w ujęciu komplementarnym
  • Rozdział 1 - Dostrzegać całego człowieka i dążyć do pełni możliwości
  • Rozdział 2 - Meandry myślenia
  • Rozdział 3 - Fenomen pamięci zintegrowanej
  • Rozdział 4 - Znaki i znaczenia
  • Rozdział 5 - Kompetencje językowe
  • Rozdział 6 - Zdolność do przeprowadzenia optymalnych transakcji społecznych
  • Rozdział 7 - Wartościowanie, wartościowy, wartościujący i wartości w perspektywie różnojedni
  • Rozdział 8 - Autokreacja, czyli dynamiczna tożsamość
 • Część czwarta - Strategie rozwoju jako coincidentia oppositorum
  • Rozdział 1 - Charakterystyka dynamiki rozwoju synchronicznego
  • Rozdział 2 - Strategia retrospektywna
  • Rozdział 3 - Strategia deskryptywna
  • Rozdział 4 - Strategia transgresyjna
  • Rozdział 5 - Strategia prospektywna
 • Zakończenie
 • Bibliografia